Kleinschalig vakmanschap voorop

Kleinschalig vakmanschap voorop

Kleinschalig vakmanschap voorop
Foto Wikipedia Commons / Barbara Mürdter

Door Jet Bussemaker op 27 februari 2015 Delen  

Specialistische vakmensen vormen een onmisbare schakel in de Nederlandse economie en samenleving. Zij hebben zeer specialistische, vaak unieke vaardigheden en kennis. Denk aan een orthopedisch technicus die aangepaste schoenen maakt voor mensen met een lichamelijke handicap. Of een pianotechnicus die de bijzondere kennis en handigheid heeft om een piano te kunnen stemmen. Jongeren die kiezen voor een specialistische beroepsopleiding hebben goud in handen.

De samenleving zit om hen te springen. We moeten dat echte vakmanschap dan ook meer waardering geven en meer en vaker in de spotlights zetten. Daarom heb ik besloten om deze vaak kleine beroepsopleidingen een steuntje in de rug te geven. Door meer geld beschikbaar te stellen, maar vooral ook door samenwerking te stimuleren. Daarmee zorg ik voor een nieuw slot op de deur, zodat deze opleidingen nooit helemaal kunnen verdwijnen zolang er vraag blijft vanuit de arbeidsmarkt. Daarmee geven we dus ook een belangrijke impuls aan de Nederlandse maakindustrie. Door goede vakmensen te blijven opleiden voor beroepen die we ook in de toekomst heel hard nodig hebben om als Nederland dingen te blijven bedenken, maken en verkopen.

Opleidingen tot beroepen als schoenmaker of restauratiemedewerker zitten in de verdrukking. Onterecht, want die hebben we als samenleving hartstikke hard nodig en, ook niet onbelangrijk: er is een goed belegde boterham mee te verdienen. Door de bescheiden studentenaantallen zijn deze opleidingen vaak kwetsbaar. Een kleine vakinstelling moet nu vaak concurreren met grote onderwijsinstellingen. Dat is geen doen. In plaats van concurreren wil ik dat deze unieke opleidingen samen gaan werken met ROC’s zodat ze binnen onderwijsinstellingen een herkenbare plek krijgen. Met een speciale licentie worden mbo-scholen die een unieke vakopleiding aanbieden beschermd tegen onnodige concurrentie. Vanaf dit jaar maak ik daarnaast 75 miljoen euro vrij voor technische en andere kostbare MBO-opleidingen, waaronder kleine unieke opleidingen.

Ambachten bestrijken veel terreinen van de economie zoals de bouw, reparatie, voeding, gezondheid, schoeisel, tandtechnici, installatie, specialistische productie, creatieve industrie, IT, uiterlijke verzorging. Er werken 774.000 mensen, er zijn 285.000 ambachtsbedrijven en er is sprake van een jaaromzet van 110 miljard euro. Ruim 1% van alle mbo-studenten volgt een opleiding die voorbereidt op een kleinschalig, ambachtelijk beroep.