Kindpakket in armoedebeleid

Kindpakket in armoedebeleid

Kindpakket in armoedebeleid
Foto Flickr / LodewijkB

Door Keklik Yücel op 26 maart 2015 Delen  

Te veel kinderen groeien nog steeds op in armoede, ook in ons welvarende land. De Partij van de Arbeid vindt dat kinderen niet de dupe mogen worden van de financiële situatie van hun ouders. Alle kinderen moeten de kans hebben om zich te ontwikkelen, in goede gezondheid. Daarom heb ik er deze week tijdens een debat met staatssecretaris Klijnsma voor gepleit dat alle gemeenten een ‘kindpakket’ opnemen in hun armoedebeleid.

Zo’n pakket bestaat uit bijvoorbeeld spullen voor school, zwemles, een pasje voor de bieb en soms zelfs zo iets basaals als een warme winterjas als ouders dat niet kunnen betalen. Sommige gemeenten doen dat al, met succes, en de Kinderombudsman heeft daar goede aanbevelingen over gedaan. Het is nu zaak dat de andere gemeenten daar van leren. Zo zorgen we dat de extra 100 miljoen voor armoede van dit kabinet goed terechtkomt. Daarom heb ik het kabinet gevraagd om gemeenten te ondersteunen en te stimuleren om tot deze gerichte aanpak voor kinderen te komen. We moeten voorkomen dat armoede automatisch van generatie naar generatie overgaat. De staatssecretaris van Sociale Zaken heeft toegezegd dat zij zich namens het kabinet heel graag inzet om bij veel meer gemeenten dan nu te stimuleren dat er een kindpakket komt.

Ik heb tijdens het debat verder gepleit voor een zorgplicht voor bedrijven, gemeenten en andere overheidsinstanties. De grootste schuldeisers in het land – energieleveranciers, zorgverzekeraars, corporaties, telefoonmaatschappijen en ook postorderbedrijven – zouden bij een betalingsachterstand op tijd persoonlijk contact moeten opnemen met de betrokkene. Niet alleen per brief want die wordt vaak niet gelezen. Daarom pleit de PvdA ervoor dat er een (inspannings)verplichting gaat gelden voor dienstverleners om snel na een aanmaning (telefonisch) persoonlijk contact op te nemen met de schuldenaar over de betaling, en om eventueel tot een betalingsregeling te komen.

Op deze manier worden oplopende problemen op tijd gesignaleerd en kunnen mensen tijdig worden gesteund bij het oplossen van hun schulden. We moeten proberen te voorkomen dat mensen in uitzichtloze schuldensituaties terechtkomen. Dat is goed voor de schuldenaar en de schuldeiser. De staatssecretaris heeft aangegeven dit punt actief onder de aandacht te brengen van gemeenten.

Tot slot heb ik aangedrongen op het respecteren van de zogenoemde ‘beslagvrije voet’ van de belastingdienst. Het kan niet zo zijn dat we afspraken maken om te garanderen dat mensen altijd bestaansminimum overhouden en dat mensen door terugvorderingen van de belastingdienst onder het bestaansminimum terecht komen. De PvdA vindt dat dit snel en effectief moet worden opgelost. Het kabinet is hiermee aan de slag en gaat tegelijkertijd kijken of op korte termijn binnen de huidige wet- en regelgeving al verbeteringen en of pilots kunnen worden ingevoerd. Als PvdA zullen we blijven aandringen op een snelle en effectieve oplossing. Het kan niet zo zijn dat we berusten in de situatie dat mensen juist door de overheid en/of allerlei bureaucratische belemmeringen onder het bestaansminimum terechtkomen.