Kinderslot is onzin

Kinderslot is onzin

Door Martijn van Dam op 8 september 2010 Delen  

Ik ben fel tegen
een
tijdslot op uitzendinggemist.nl
. Het is een lege maatregel die niet het
bedoelde effect kan bereiken: als alleen uitzendinggemist.nl een tijdslot
krijgt, kunnen kinderen makkelijk ergens anders op het internet (Bijvoorbeeld op
Youtube) videobeelden bekijken waar zij eigenlijk te jong voor zijn. De
maatregel past bovendien niet bij het internet als medium. Denk bijvoorbeeld aan
de wereldwijde bereikbaarheid van de website, waarbij er sprake is van
verschillende tijdzones. Meerderjarigen zouden in het geval van een tijdslot
bovendien sterk benadeeld worden, waardoor de functie van uitzendinggemist.nl
verloren gaat.

 Het
Commissariaat voor de Media overweegt
om programma’s die (bijvoorbeeld door
aanwezigheid van seks of geweld) geschikt zijn voor kinderen van twaalf jaar of
ouder, voor acht uur ’s avonds te blokkeren op de website uitzendinggemist.nl.
Voor beelden voor zestien jaar en ouder zal er een tijdslot voor tien uur ’s
avonds komen.

Hieronder mijn Kamervragen:

Kamervragen aan de Minister van Onderwijs Cultuur Wetenschappen over
het overdag afsluiten van
uitzendinggemist.nl.

1. Is het het standpunt van het Commissariaat voor de Media dat
uitzendinggemist.nl
overdag (tot 20.00u) programma’s die zijn geclassificeerd voor 12 jaar en
ouder onbereikbaar zou moeten maken? (1)

2. Heeft de woordvoerder van het Commissariaat gelijk als hij stelt “De wet
verplicht dat eigenlijk nu al” ? Zo ja, in welk artikel van de Mediawet staat
die verplichting en hoe luidt die?

3. Bent u het met mij eens dat een dergelijke maatregel ten eerste eenvoudig
omzeild kan en zal worden doordat de programma’s via andere sites beschikbaar
komen, ten tweede de

gebruiksmogelijkheden van
uitzendinggemist.nl
voor meerderjarigen op een onwenselijke manier beperken en ten derde geen recht
doen aan de wereldwijde bereikbaarheid van
uitzendinggemist.nl
waarbij sprake is van verschillende tijdszones?

4. Bent u het ook met mij eens dat het op bepaalde tijden blokkeren van
inhoud van bepaalde websites een maatregel is die niet past bij het medium?

5. Was het blokkeren van programma’s op internet op bepaalde tijden volgens u de
bedoeling van de wetgever?

6. Bent u, indien u op bovenstaande vragen hebt moeten antwoorden dat een
dergelijke maatregel in lijn is met de wetgeving, bereid om een wetswijziging
voor te bereiden om dergelijke maatregelen door het Commissariaat hun wettelijke
basis te ontnemen?

7. Bent u bereid met de Publieke Omroep en het Commissariaat in contact te
treden op welke wijze jongeren kunnen worden ‘beschermd’ tegen voor hen niet
bestemde inhoud zonder dat dat het normale gebruik van de diensten van de
publieke omroep belemmert?

8. Bent u het in algemeenheid met mij eens dat specifieke maatregelen gericht
op de publieke omroep moeilijk uit te leggen zijn, gelet op het feit dat handige
jongeren op internet met groot gemak op elk moment van de dag inhoud weten te
vinden die vele malen explicieter is dan de inhoud die de publieke omroep
aanbiedt?

 Lees
ook het bericht op tweakers.net dat over dit onderwerp verscheen.

Delen: