Kinderen niet scheiden van gevluchte ouders

Kinderen niet scheiden van gevluchte ouders

Door Attje Kuiken op 14 januari 2015 Delen  

Al langere tijd maakt de Partij van de Arbeid zich sterk voor het lot van kinderen die niet in Nederland worden herenigd met hun gevluchte ouders omdat zij ouder zijn dan 18. Zij zijn strikt genomen volwassen, en kunnen dus niet automatisch hun gevluchte ouders achterna reizen. Dat levert schrijnende situaties op. Daarom heb ik er wederom op aangedrongen dat dit verbetert.

Vluchten uit een oorlogssituatie is zeer traumatiserend. Niemand vlucht uit vrije wil. Juist in deze situaties hebben kinderen hun ouders nodig, en moeten deze kwetsbare gezinnen niet uit elkaar worden gerukt. Ook de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie ziet dat kinderen in precaire situaties kunnen komen als gevolg van deze te strikte regel. Daarom heb ik bij hem aangedrongen op meer maatwerk in die gevallen waar kinderen weliswaar meerderjarig zijn, maar nog steeds afhankelijk zijn van hun ouders.

De staatssecretaris heeft toegezegd op korte termijn naar de mogelijkheden te gaan kijken en de Tweede Kamer daar binnenkort over te berichten. Ik ben blij dat de staatssecretaris snel met dit zorgelijke punt aan de slag gaat en hoop dat dit ervoor zorgt dat schrijnende zaken beperkt worden.

Voor de PvdA is het recht op gezinshereniging een fundamenteel recht. Gezinnen en partners moeten bij elkaar kunnen leven. De voorwaarden die hiervoor worden gesteld moeten redelijk en proportioneel zijn. Ik blijf daar, zowel in de gezinshereniging van vluchtelingen als in de reguliere gezinsmigratie, op aandringen.