Kinderen horen op school

Kinderen horen op school

Door Metin Çelik op 13 april 2011 Delen  

Kinderen die zonder geldige reden niet naar school gaan moeten zo snel
mogelijk weer in de banken. Daarom wil ik dat er beter wordt samengewerkt en
leerplichtambtenaren steviger aan de slag gaan. Het is niet voor niets dat de
Ombudsman de alarmbel luidde en met een aantal aanbevelingen is gekomen. Ik wil
dat de regering werk maakt van deze aanbevelingen. Het zou goed zijn als de
Kamer mijn moties hierover steunt, zodat deze kinderen snel weer les krijgen en
een krachtig signaal wordt afgegeven aan de samenleving.

Om dat voor elkaar te krijgen moet de regering ervoor zorgen dat gemeenten en
scholen nauwer gaan samenwerken. Tegelijkertijd is het belangrijk dat de ouders
van deze kinderen nog meer betrokken worden bij de schoolkeuze van hun kinderen.
Of het nu gaat om spijbelaars, of leerlingen die niet naar school kunnen omdat
de school hen niet wil en er geen andere passende school gevonden kan worden, er
moet iets gebeuren.

De tijd van wachten is voorbij. Daarom vind ik dat het kabinet met de
onderwijswethouders moet bekijken of er een lik-op-stukbeleid kan komen om
ongewenst thuiszitten tegen te gaan. Daarbij moeten we zowel de gemeenten,
scholen, ouders en kinderen aanspreken op hun verantwoordelijkheden. Elke dag
die deze kinderen niet naar school gaan, is er een te veel.