Kinderen niet buitensluiten vanwege ouderbijdrage

Foto Shutterstock / SpeedKingz

Een limiet aan de vrijwillige ouderbijdrage en een helder totaal bedrag voor de bijdrage die ouders vrijwillig voor hun kinderen aan school kunnen verstrekken. Daartoe diende ik samen met de SP een motie in. Ik ben ontzettend blij dat deze motie vandaag een meerderheid kreeg.

Want geen kind mag buitenspel staan omdat zijn ouders de vrijwillige bijdrage niet kunnen betalen.

De wet is heel helder: de ouderbijdrage is vrijwillig. Zonder al teveel moeite hebben wij echter zo’n 26 scholen gevonden die de vrijwilligheid niet vermelden en bijdragen vroegen van meer dan duizend euro. Vaak doen deze scholen dat om kinderen van minder rijke ouders af te schrikken, waardoor kinderen met verschillende achtergronden elkaar niet meer tegenkomen op school. In Nederland moeten we het samen doen, segregatie in het onderwijs past daar niet bij.

De spelregels moeten eerlijk en helder zijn: de ouderbijdrage is vrijwillig en geen kind mag buitengesloten worden.

Als vervolgens de kinderen waarvan de ouders het niet kunnen betalen, niet meer mee mogen op schoolreisje komen zij letterlijker buitenspel komen te staan. Het geeft deze kinderen al vroeg het gevoel dat ze er niet bij horen, omdat hun ouders minder rijk zijn. In een rijk land als Nederland kunnen we dat niet accepteren. Ook de PvdA Rotterdam vroeg hier eerder aandacht voor, onder meer via een motie op ons congres.

De PvdA pleit voor een wettelijk maximum aan de ouderbijdrage. Dit om te voorkomen dat bepaalde scholen kinderen uit gezinnen met een smalle beurs proberen af te schrikken. Ook mogen scholen geen onverwachte extra bijdragen meer vragen gedurende het jaar, maar moet er een duidelijke eigen bijdrage zijn bij aanvang van het schooljaar. Nu mijn motie is aangenomen wil ik dat het kabinet hier snel werk van maakt, zodat ieder kind mee kan doen.

We kunnen #NietZonderJou

Meld je aan en maak het verschil!

Doe mee

Steun onze docenten en blijf op de hoogte

Steun onze strijd en blijf op de hoogte van al onze acties, ideeën en activiteiten omtrent leraren.