Investeren in kracht van jongeren

Investeren in kracht van jongeren

Door Kim Putters op 4 augustus 2010 Delen  

Een hele week mocht ik er werken en feestvieren: de
Jubileum
Jamboree
van Scouting Nederland. Op de Maasoevers van Roermond is een
tentendorp voor 13.000 mensen uit de grond gestampt met een infrastructuur van
wegen, douches, toiletten, winkels, een huisartsenpost, veiligheidsdiensten, een
haven en een buitendienst van onderhoudsmonteurs. De scouts leren er samen te
werken, te zorgen voor elkaar en voor hun omgeving.

De scouts kunnen er abseilen, survivallen, koken, hiken met GPS, vlotten
bouwen, zeilwedstrijden doen en een enorm waterspektakel beleven. Collectief
hebben ze actie gevoerd voor War Child en vriendschappen gesloten met scouts uit
landen als Ghana, Georgië, Ierland en Engeland. Als klap op de vuurpijl is het
100-jarig jubileum van scouting gevierd op een enorm festivalterrein met een
uitzinnige massa van duizenden dansende scouts. Lowlands zou er voor tekenen.

De variëteit aan activiteiten op ‘JubJam100’ is groot, maar de
maatschappelijke waarde ervan is nog veel groter. Jongeren ontwikkelen zich er
tot betere mensen. Ze leren respectvol met elkaar om te gaan, te zorgen voor
zichzelf en voor hun omgeving. Ondanks alle problemen rond hangjongeren,
crimineeltjes en probleemjeugd is het gek genoeg vaak niet gemakkelijk om het
jeugdwerk goed neer te zetten. Veel Nederlandse gemeenten herzien hun
subsidieregels en gaan de komende periode flink op jeugdwerk bezuinigen.
Kampvuurtjes mogen ook al niet meer worden gehouden, terwijl scouts dat heel
verantwoord en gecontroleerd doen. Vergunningverlening voor kampen en
clubgebouwen duurt soms jaren.

Bijna elke gemeente telt op z’n minst één scoutinggroep, waar driekwart van
de leidinggevenden onder de 25 jaar zijn. Er zit dus enorm veel initiatief en
kracht onder jongeren zelf om mee te bouwen aan onze samenleving. Zo helpen
scouts in veel plaatsen ook bij maatschappelijke activiteiten, festiviteiten,
projecten voor scholen of mensen met beperkingen en maatschappelijke stages. Dat
te benutten en stimuleren is niet alleen een kwestie van geld, maar vooral van
waardering en partnerschap. Wat overheden, bedrijven en scouting gewoonweg samen
kunnen realiseren heb ik deze week in Roermond met eigen ogen kunnen zien.

Het is voor de PvdA van groot belang om de verbinding te zoeken en houden met
het jeugd- en jongerenwerk in Nederland. De jeugd heeft de toekomst, maar bouwt
die toekomst ook zelf. De positieve voorbeelden daarvan verdienen onze aandacht
en steun. Het is goed dat onze (oud-)Kamerleden als Agnes Wolbert en Marjo van
Dijken, en eerder ook Gerdi Verbeet, dit in de Tweede Kamer steeds voor het
voetlicht brachten, onder meer bij de behandeling van de Wmo (Wet
Maatschappelijke Ondersteuning). De neiging is dat alle aandacht daarbij uitgaat
naar de zorg, maar ook het jeugdwerk moeten wij daarin blijven steunen. Omdat de
PvdA investeert in de kracht van jongeren.

Kim Putters is lid van het Landelijk Bestuur van Scouting Nederland.

Delen: