Kies voor vernieuwende aanpak krimpgebied

Kies voor vernieuwende aanpak krimpgebied

Door Albert de Vries op 20 november 2013 Delen  

De PvdA vraagt minister Blok om een visie op het versterken van de kwetsbare regio’s aan de randen van het land. Hoewel de Nederlandse bevolking tot 2040 met 1 miljoen mensen toeneemt, krijgt een derde van de Nederlandse gemeenten de komende decennia te maken met bevolkingsafname. Dit leidt nu al tot leegstand en het verdwijnen van voorzieningen. Deze nieuwe uitdaging vraagt om innovatieve en niet eerder beproefde methodes.

Ik maak mij vooral zorgen om de leefbaarheid in deze gebieden. Wij willen dat er een evenwichtige verdeling van welvaart en welzijn over het land is. Hoe behouden we goed onderwijs en goede ziekenhuiszorg als de bevolking krimpt en hoe zorg je ervoor dat er goed openbaar vervoer blijft? Eenvoudig is dat niet, vooral omdat het een compleet andere benadering vergt dan denken in termen van groei waar we de afgelopen decennia gewend aan zijn geraakt.

Ziekenhuizen in grensgebieden zijn een goed voorbeeld: nu mogen Duitsers niet naar Nederlandse ziekenhuizen omdat de Duitse verzekeraar dat niet vergoedt. Als we de belemmeringen van de grens kunnen wegnemen dan verbetert aan beide kanten van de grens de leefbaarheid. Daarom heb ik de minister gevraagd of hij bereid is te kiezen voor zo’n vernieuwende aanpak voor krimpgebieden. De PvdA wil regio’s waaruit mensen nu wegtrekken graag weer aantrekkelijk maken.