Kapitaaleisen banken omhoog

Kapitaaleisen banken omhoog

Door Ronald Plasterk op 13 april 2011 Delen  

Vandaag heb ik de minister van Financiën gevraagd om de kapitaaleisen van
banken in Nederland te verhogen. Banken moeten straks volgens de nieuwe
Basel
III regels
meer kapitaal gaan aanhouden, zeven procent. De financiële crisis
is voor een groot deel veroorzaakt doordat banken handelden zonder dat ze de
daarvoor benodigde reserves hadden. Dit voorkom je door een minimum aan kapitaal
verplicht te stellen voor elke bank. De vraag is echter of de algemeen
bijgestelde grens ver genoeg gaat. De Basel III eisen zijn voor alle landen
hetzelfde. Maar Nederland is een land met een hele grote bankensector en daarom
extra gevoelig voor financiële zeepbellen.

Nederland is vergelijkbaar met Zwitserland, een klein land met een grote
internationale bancaire sector. Daar gelden kapitaaleisen van twintig procent.
Ook in Engeland kiest men voor kapitaaleisen hoger dan Basel III, tien procent.
Dat is heel verstandig en heel goed mogelijk, omdat de Basel-eisen minimumeisen
zijn; het laat landen vrij om hogere eisen te stellen.

De bankenlobby beweert dat een hogere kapitalisatie negatieve gevolgen kan
hebben voor de kredietverlening, of voor de tarieven. Het Basels comité en ook
het Centraal Planbureau ontkennen dat echter. Ook hoogleraar Arnoud Boot is van
mening dat
de
voordelen van hogere eisen veel groter zijn dan de nadelen
. Ik hoop snel
positief antwoord op de vragen te krijgen, en zal anders zelf een initiatief
nemen. 

Hieronder de vragen die ik de minister heb gesteld:

Kent u het artikel
‘Juist
risicovolle banken zijn dure banken’? *

Is het waar dat Nederland tot de drie landen behoort waar de omvang van
bankbalansen ten opzichte van het nationaal inkomen het allerhoogst is?

Is het waar dat de Baselse kapitaaleisen minimumeisen zijn, en dat het
Nederland geheel vrij staat om hogere eisen te stellen?

Kent u de analyse van de Bank of England die stelt dat een kapitaaleis van
ruim tweemaal ‘Basel III’ wenselijk is, en kent u de conclusies uit het
Vickers-report? Wat is op beide analyses uw reactie?

Is het waar dat de Zwitserse toezichthouder een kapitaaleis van 20% stelt?

Deelt u de mening van de auteurs dat Nederland met zijn financiële sector van
meer dan vijfmaal het nationaal inkomen Zwitserland moet volgen en veel hogere
kapitaaleisen moet afdwingen? Zo nee, waarom niet?

Deelt u de mening van de bankenlobby IIF dat hogere kapitaaleisen tot minder
kredietverlening leidt, of deelt u de mening van het Basel III comité en ook het
Centraal Planbureau dat dit effect hoogstens zeer tijdelijk is en op lange
termijn gering, omdat de kosten van vreemd vermogen voor veiliger banken lager
komen te liggen?

Deelt u bovendien de mening van de auteurs van bovengenoemd artikel dat de
kosten van hogere kapitaaleisen door banken worden overschat, en dat onterecht
de baten in de vorm van veiliger banken buiten beschouwing blijven?

Bent u van plan om voorbereidingen te treffen om in Nederland hogere
kaptiaaleisen te stellen, conform Zwitsers voorbeeld? Zo nee, waarom niet? 

 

Delen: