Kansen voor dorpsscholen

Kansen voor dorpsscholen

Kansen voor dorpsscholen
Foto Flickr / bies

Door Loes Ypma op 21 september 2015 Delen  

Een school is vaak het kloppend hart van een dorp. Nu in veel dorpen de bevolking krimpt, dreigen steeds meer van deze kleine schooltjes ten onder te gaan. Een heleboel kinderen kunnen daardoor niet meer zelf, op de fiets, naar school. En de leefbaarheid van veel dorpen komt daarmee onder druk te staan.

Partijgenoot Jan Schuurman Hess heeft met zijn initiatief ‘Verenigde Zelfstandige Dorpsscholen’ een oplossing om dorpsscholen open te houden. Maar ook de zogenoemde samenwerkingsschool moet meer ruimte krijgen, waarbij twee kleine scholen zich bundelen tot een samenwerking, in plaats van dat zij elkaar beconcurreren om de weinige leerlingen. Ik nam hier eerder al initiatief op.

Uit de laatste berichten blijkt dat er in liefst 630 woonplaatsen geen bassischolen meer gevestigd zijn. En zoals het er nu naar uitziet blijft het aantal dorpen waar de laatste school verdwijnt alleen maar stijgen. Dat vind ik zorgelijk. Het is namelijk in het belang van kinderen als zij dichtbij huis naar school kunnen. Daarbij brengt het sluiten van de laatste school vaak het hele dorp in een negatieve spiraal terecht. Ouders met kinderen vestigen zich elders, waardoor de bevolking vergrijst en andere voorzieningen –zoals de supermarkt en de bank– ook moeten sluiten. Hierdoor neemt de bevolkingskrimp nog verder toe en wordt een dorp langzaam onleefbaar.

Dit terwijl dorpsscholen juist unieke schooltjes zijn. De onderwijskwaliteit is vaak hoog, leerkrachten zijn gemotiveerd en de betrokkenheid van dorpsbewoners is groot. Het plan van de Verenigde Zelfstandige Dorpsscholen en de Samenwerkingscholen maken het dan ook mogelijk dat unieke schooltjes behouden kunnen blijven of dat via samenwerking een school in de buurt blijft. Dorpsscholen uit heel Nederland waarvan de onderwijskwaliteit op orde is, kunnen samen een bestuur vormen en daarmee sluiting voorkomen. Daarmee blijven veel kleine scholen behouden. Dat is goed voor de leefbaarheid van dorpen en goed voor onze kinderen.