Kansarme jongeren niet aan lot overlaten

Kansarme jongeren niet aan lot overlaten

Door Lea Bouwmeester op 8 december 2011 Delen  

Het is onacceptabel en onnodig dat steeds meer jongeren dakloos raken doordat ze uit de zorg vallen. Te veel jongeren die in zorg of jeugdgevangenis zaten belanden op straat zonder geld, papieren, huis en netwerk. Dat kan voorkomen worden door kansarme jongeren niet aan hun lot over te laten. Het kabinet moet in actie komen.

De Federatie Opvang meldt donderdag een recordaantal dakloze jongeren. Deze jongeren verliezen vaak een dak boven hun hoofd na het verlaten van de jeugdzorg of na een gevangenisstraf.

De zorg is versnipperd georganiseerd, er wordt te weinig vanuit een jongere gedacht en samengewerkt. Bovendien worden jongeren als ze 18 jaar worden nog te veel aan hun lot overgelaten. Ook als te verwachten is dat het misgaat, bijvoorbeeld omdat ze geen opleiding, werk, huis en sociaal netwerk hebben. Jongeren vallen daardoor tussen wal en schip en veroorzaken zo problemen voor zichzelf en voor de samenleving. Dat is ongezond, maakt slachtoffers en kost geld.

De PvdA wil dat het kabinet stevig de regie neemt. Zodra het mis gaat, staat het kabinet klaar om een jongere ‘keihard’ te straffen, maar de PvdA wil de problemen koste wat kost juist voorkomen.

Delen: