Kandidaten Eerste Kamer gezocht

Kandidaten Eerste Kamer gezocht

Door De Redactie op 1 oktober 2010 Delen  

Op woensdag 2 maart 2011 vinden de verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten. De leden van de Provinciale Staten kiezen op hun beurt, op 23 mei 2011, de nieuwe leden van de Eerste Kamer. Heeft u serieuze belangstelling voor het lidmaatschap van de Eerste Kamer? U kunt zich vanaf 13 oktober 2010 kandidaat stellen!

 

Wij adviseren u dringend om kennis te nemen van de profielschets en de opdracht. Indien u wilt solliciteren voor de Eerste Kamer, kunt u dat enkel doen door het invullen van het sollicitatieformulier via de website van de PvdA. Vanaf 13 oktober (12.00 uur) is het formulier via deze site beschikbaar. Zowel voor gewone kandidaten als voor lijsttrekkerkandidaten sluit de kandidaatstellingstermijn op woensdag 10 november 2010 om 12.00 uur. Uiteindelijk zal het congres in januari de definitieve lijst vaststellen.

Kandidaten voor het lidmaatschap van de Eerste Kamer

Kandidaten dienen lid te zijn van de Partij van de Arbeid. Het partijbestuur roept geïnteresseerde partijleden op om zich kandidaat te stellen voor de Eerste Kamerverkiezingen. Zij kunnen zich aanmelden bij de kandidaatstellingscommissie vanaf 13 oktober (vanaf 12.00 uur) tot 10 november (12.00 uur). Zij doen dat door het invullen van het online sollicitatieformulier. Na de sluiting van de kandidaatstellingstermijn zal de adviescommissie kandidaatstelling direct een eerste selectie maken. Sollicitatiegesprekken vinden plaats vanaf vrijdag 12 november. De kandidaatstellingcommissie zal de gesprekken met de kandidaten voeren in de periode tot en met 3 december. Daarna zal ze een voordracht aan het partijbestuur doen. Het partijbestuur zal de kandidatenlijst (behoudens de nummer 1) vaststellen op maandag 13 december 2010. Het congres spreekt zich in januari 2011 uit over de definitieve lijstvolgorde.

Kandidaten voor het lijsttrekkerschap

Kandidaten voor het lijsttrekkerschap kunnen zich vanaf heden tot 10 november (12.00 uur) melden. Zij doen dat bij het partijbestuur. De lijsttrekker dient over enkele aanvullende competenties te beschikken zoals beschreven in de profielschets. Daarnaast dienen lijsttrekkerkandidaten hun kandidatuur vergezeld te doen gaan van getekende ondersteuningsverklaringen van ten minste 50 partijleden (ondersteuningsverklaringen via e-mail worden niet geaccepteerd). Voor de ondersteuningsverklaringen is een speciaal formulier beschikbaar. Dat formulier vindt u hier. Indien er zich twee of meer geschikte kandidaten hebben gemeld voor het lijsttrekkerschap vindt er een ledenraadpleging plaats. Vanaf 10 november zullen er diverse debatbijeenkomsten worden georganiseerd om kennis te maken met de kandidaat-lijstrekkers. De ledenraadpleging vindt plaats van zaterdag 20 november t/m dinsdag 30 november. Een sollicitatie voor het lijsttrekkerschap moet gestuurd worden naar mjuffermans@pvda.nl.

Opdracht adviescommissie kandidaatstelling

De adviescommissie kandidaatstelling is een door het partijbestuur ingestelde commissie, belast met het opsporen van potentiële kandidaten voor de verkiezingen en het uitbrengen van een advies betreffende de ontwerpkandidatenlijst. Klik hier voor de opdracht van het partijbestuur aan de kandidaatstellingscommissie (PDF).

Niet toelaten tot kandidaatstelling

De adviescommissie kandidaatstelling (en het partijbestuur) kunnen besluiten een kandidaat (inclusief kandidaat lijsttrekker) niet verder in de procedure te betrekken, indien een kandidaat duidelijk niet past in het gestelde profiel of indien te verwachten is dat deze kandidaat ernstige schade zal berokkenen aan het aanzien van de partij. Een dergelijke beslissing over het niet toelaten van een kandidaat tot de kandidaatstelling wordt ten minste vijf weken voor het congres genomen.

Klik hier voor de profielschets (PDF).

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de Martijn Brandenburg (secretaris adviescommissie kandidaatstelling Eerste Kamer) via 020-5512103 of mbrandenburg@pvda.nl. Voor specifieke vragen betreffende het lijsttrekkerschap kunt u contact opnemen met Michael Juffermans (secretaris partijbestuur) via 020-5512219 of mjuffermans@pvda.nl.

Delen: