Kandidaatstelling Tweede Kamer en lijsttrekkerschap geopend

Kandidaatstelling Tweede Kamer en lijsttrekkerschap geopend

Door De Redactie op 1 mei 2012 Delen  

Door de val van het kabinet zijn er vervroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer, op woensdag 12 september. De kandidaatstellingstermijn is geopend: kandidaten voor de Tweede Kamer of het lijsttrekkerschap kunnen solliciteren tot en met vrijdag 4 mei (12.00 uur ‘s middags). Kandidaten kunnen uitsluitend persoonlijk solliciteren.

Update 28-4: Profielschets Tweede Kamerfractie PvdA 2012-2016 (pdf) >

Update 4-5: kandidaatstelling is gesloten.

Kandidaten voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer

Het partijbestuur roept geïnteresseerde partijleden op om zich kandidaat te stellen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Zij kunnen zich aanmelden bij de adviescommissie kandidaatstelling tot 4 mei 2012, 12.00 uur ‘s middags. Zij doen dat door het invullen van het online sollicitatieformulier. Solliciteren kan alleen door het invullen van het sollicitatieformulier.

Na 4 mei maakt de adviescommissie haar selectie en starten de gesprekken. De commissie zal de kandidaten zo snel mogelijk informeren op welke wijze zij ingaat op de sollicitatie.

De adviescommissie Kandidaatstelling zal de gesprekken met de kandidaten voeren in de periode tot 19 juni 2012. Daarna zal ze een voordracht aan het partijbestuur doen. Het partijbestuur zal de concept-kandidatenlijst vaststellen op woensdag 20 juni. Het congres stelt op 30 juni uit de definitieve lijstvolgorde vast.

Kandidaten voor het lijsttrekkerschap

Kandidaten voor het lijsttrekkerschap dienen zich ook vóór vrijdag 4 mei 2012, 12.00 uur te melden. Zij doen dat bij het partijbestuur. De lijsttrekker dient over enkele aanvullende competenties te beschikken zoals beschreven in de profielschets.

Ondersteuningsverklaringen
De lijsttrekkerskandidaten dienen hun kandidatuur vergezeld te doen gaan van getekende ondersteuningsverklaringen van tenminste 100 partijleden (ondersteuningsverklaringen via e-mail worden niet geaccepteerd). Voor de ondersteuningsverklaringen is een speciaal formulier beschikbaar.

Indien er zich twee of meer geschikte kandidaten hebben gemeld voor het lijsttrekkerschap vindt er een ledenraadpleging plaats. De ledenraadpleging vindt dan plaats tussen donderdag 7 juni en donderdag 14 juni. Een sollicitatie voor het lijsttrekkerschap moet gestuurd worden naar bestuurssecretaris Lobke Hurkmans: lhurkmans@pvda.nl.

Niet toelaten tot kandidaatstelling
De adviescommissie kandidaatstelling en het partijbestuur kunnen besluiten een kandidaat (inclusief kandidaat lijsttrekker) niet verder in de procedure te betrekken, indien een kandidaat duidelijk niet past in het gestelde profiel of indien te verwachten is dat deze kandidaat ernstige schade zal berokkenen aan het aanzien van de partij. Een dergelijke beslissing over het niet toelaten van een kandidaat tot de kandidaatstelling wordt voor 26 mei genomen

Opdracht adviescommissie kandidaatstelling

Het partijbestuur heeft een adviescommissie kandidaatstelling ingesteld. Deze commissie staat onder leiding van Margreeth de Boer. De adviescommissie is gevraagd om een lijst samen te stellen bestaande uit 80 personen en deze aan te bieden aan het partijbestuur. Het partijbestuur stelt uiteindelijk de lijst vast en draagt deze voor aan het partijcongres van 30 juni 2012.

De adviescommissie kandidaatstelling heeft van het partijbestuur de opdracht gekregen om bij de samenstelling van de lijst rekening te houden met de door het partijbestuur vastgestelde profielschets, met daarin aandacht voor specifieke belangrijke beleidsterreinen, regionale spreiding, man/vrouw verhouding, diversiteit in maatschappelijke achtergrond, continuïteit versus vernieuwing. Het partijbestuur geeft de commissie de mogelijkheid zelf ook –indien nodig– op zoek te gaan naar geschikte kandidaten. Bij de uitvoering van de motie kandidaatstelling is besloten dat gewerkt wordt met verschillende kieslijsten per gewest. De adviescommissie kandidaatstelling kan per gewest de onderste vijf plaatsen invullen met kandidaten uit de regio.
De commissie bestaat uit: Margreeth de Boer (Drenthe), Fouad Sidali (vice-vz) Noord-Holland, Gery de Boer (Noord-Holland), Peter van Dijk (Limburg), Saskia Noorman-Den Uyl (Noord-Holland), Kees Boef (Noord-Brabant), Hamit Karakus (Zuid-Holland), Michiel Emmelkamp (Groningen), Bertus Mulder (Friesland), Anja Timmer (Overijssel), Erik Sloot (Flevoland), Eef van Ooijen (Gelderland), Harrie Bosch (Utrecht), Bart Groot (Zeeland), Mirjam Salet (Zuid-Holland), Monique Quint (Limburg), Joyce Sylvester (Noord-Holland), Mary Fiers (Noord-Brabant)

Termijnen

Door de val van het kabinet dient de kandidaatstellingcommissie binnen een zeer korte tijd de kandidatenlijst samen te stellen. De doorgaans grote belangstelling en de grote hoeveelheid sollicitaties dwingen de kandidaatstellingcommissie tot het maken van scherpe keuzes. Zij zal minder kandidaten kunnen spreken dan in een reguliere procedure. Wij vragen je begrip voor deze werkwijze.

Meer informatie

Voor vragen kun je contact opnemen met Martijn Brandenburg (secretaris adviescommissie kandidaatstelling Tweede Kamer) via 020-5512103 of mbrandenburg@pvda.nl
Voor specifieke vragen betreffende het lijsttrekkerschap kun je contact opnemen met Lobke Hurkmans (secretaris partijbestuur) via 020-5512219 of lhurkmans@pvda.nl

Delen: