Solliciteer voor de Tweede Kamer

Solliciteer voor de Tweede Kamer

Door De Redactie op 11 maart 2010 Delen  

UPDATE. De deadline is verstreken. Sollicitaties worden niet meer in behandeling genomen.
Door de val van het kabinet zijn er vervroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer. Deze verkiezingen vinden plaats op woensdag 9 juni 2010. De kandidaatstellingstermijn is geopend. Kandidaten kunnen zich melden tot en met woensdag 17 maart (tot 10.00 uur). Kandidaten dienen lid te zijn van de Partij van de Arbeid. Zij kunnen uitsluitend persoonlijk solliciteren. Het voordragen van kandidaten of het noemen van kandidaten door anderen dan de kandidaat zelf, is niet mogelijk.

Hieronder staat belangrijke informatie voor iedereen die is geïnteresseerd in het lidmaatschap van de Tweede Kamer. Wij adviseren u om deze informatie dan ook goed door te nemen. Aan het einde van deze pagina vindt u de link naar de profielschets. Onderaan de profielschets vindt u een ‘button’ naar het sollicitatieformulier. Indien u wilt solliciteren, kunt u dat enkel doen door het invullen van het sollicitatieformulier via deze website.

Opdracht adviescommissie kandidaatstelling
De adviescommissie kandidaatstelling is een door het partijbestuur ingestelde commissie, belast met het opsporen van potentiële kandidaten voor de verkiezingen en het uitbrengen van een advies betreffende de ontwerpkandidatenlijst.

De adviescommissie kandidaatstelling is door het partijbestuur gevraagd om vóór de pb-vergadering van 19 april advies te geven over de lijstvolgorde voor de verkiezingen van de Tweede Kamer op 9 juni 2010. Het partijbestuur biedt de adviescommissie kandidaatstelling de mogelijkheid om per kieskring te werken met verschillende kandidatenlijsten. De kandidatenlijst bestaat uit personen die allen in het bezit zijn van de ledenrechten van de PvdA. Bij de laatste bespreking van concept-kandidatenlijst, zoals de adviescommissie kandidaatstelling deze voorlegt aan het partijbestuur, zal ook de beoogd lijsttrekker aanwezig zijn.  Het partijbestuur stelt op 19 april de kandidatenlijst vast en draagt deze voor aan het partijcongres van 25 april 2010.

De adviescommissie kandidaatstelling heeft van het partijbestuur de opdracht gekregen om bij de samenstelling van de lijst rekening te houden met de door het partijbestuur vastgestelde profielschets, specifieke belangrijke beleidsterreinen, regionale spreiding, man/vrouw verhouding, continuïteit versus vernieuwing. Het partijbestuur geeft de commissie de mogelijkheid zelf ook – indien nodig – op zoek te gaan naar geschikte kandidaten.

De adviescommissie kandidaatstelling (en het partijbestuur) kan besluiten kandidaten niet verder in de procedure te betrekken, indien een kandidaat duidelijk niet past in het gestelde profiel of indien te verwachten is dat deze kandidaat ernstige schade zal berokkenen aan het aanzien van de partij. De kandidaat kan in dat geval geen beroep doen op plaatsing op de alfabetische lijst van niet-geplaatsten. Afgewezen kandidaten behouden het recht bezwaar aan te tekenen tegen deze beslissing van de kandidaatstellingcommissie. Het bezwaar is gericht aan de bezwarencommissie.

Samenstelling kandidaatstellingscommissie
Ella Kalsbeek, voorzitter
Marja Bijl, vice-voorzitter (tevens lid partijbestuur)
Anja van Gorsel
Hamit Karakus
Lein Labruyere
Kees Boef
Saskia Noorman-den Uyl
Co Verdaas
Geke van Velzen
Manon Fokke
Jet de Ranitz
Helen Burleson
Fini de Paauw
John Bos
Job van Amerongen
Fouad Sidali (lid partijbestuur)

Kandidaten voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer
Kandidaten dienen lid te zijn van de Partij van de Arbeid. Het partijbestuur roept geïnteresseerde partijleden op om zich kandidaat te stellen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Zij kunnen zich aanmelden bij de kandidaatstellingscommissie tot 17 maart a.s., uiterlijk 10.00 uur. Zij doen dat door het invullen van het online sollicitatieformulier. Na de sluiting van de kandidaatstellingstermijn zal de adviescommissie kandidaatstelling direct een eerste selectie maken. Sollicitatiegesprekken vinden plaats vanaf vrijdag 19 maart. De kandidaatstellingcommissie zal de gesprekken met de kandidaten voeren in de periode tot en met 16 april 2010. Daarna zal ze een voordracht aan het partijbestuur doen. Het partijbestuur zal de kandidatenlijst (behoudens de nummer 1) vaststellen op maandag 19 april. Het congres spreekt zich op 25 april uit over de definitieve lijstvolgorde.

Kandidaten voor het lijsttrekkerschap
Kandidaten voor het lijsttrekkerschap dienen zich ook vóór woensdag 17 maart 2010 te melden. Zij doen dat bij het partijbestuur. De lijsttrekker dient over enkele aanvullende competenties te beschikken zoals beschreven in de profielschets. Daarnaast dienen lijsttrekkerkandidaten hun kandidatuur vergezeld te doen gaan van getekende ondersteuningsverklaringen van ten minste 50 partijleden (ondersteuningsverklaringen via e-mail worden niet geaccepteerd). Voor de ondersteuningsverklaringen is een speciaal formulier beschikbaar. Dat formulier vindt u hier. Indien er zich twee of meer geschikte kandidaten hebben gemeld voor het lijsttrekkerschap vindt er een ledenraadpleging plaats. De ledenraadpleging vindt plaats van maandag 22 maart tot en met woensdag 31 maart. Een sollicitatie voor het lijsttrekkerschap moet gestuurd worden naar mjuffermans@pvda.nl.

Niet toelaten tot kandidaatstelling
De adviescommissie kandidaatstelling (en het partijbestuur) kunnen besluiten een kandidaat (inclusief kandidaat lijsttrekker) niet verder in de procedure te betrekken, indien een kandidaat duidelijk niet past in het gestelde profiel of indien te verwachten is dat deze kandidaat ernstige schade zal berokkenen aan het aanzien van de partij. Een dergelijke beslissing over het niet toelaten van een kandidaat tot de kandidaatstelling wordt voor 21 maart genomen (ten minste vijf weken voor het congres).

Termijnen
Door de val van het kabinet dient de kandidaatstellingcommissie binnen een zeer korte tijd de kandidatenlijst samen te stellen. De doorgaans grote belangstelling en de grote hoeveelheid sollicitaties dwingen de kandidaatstellingcommissie tot het maken van scherpe keuzes. Zij zal minder kandidaten kunnen spreken dan in een reguliere procedure. Wij vragen uw begrip voor deze werkwijze.

Via deze link komt u bij de profielschets.
Onderaan de profielschets kunt u doorlinken naar het sollicitatieformulier, vul het formulier volledig in. De kandidaatstellingcommissie behoudt het recht om de door u opgegeven curriculaire gegevens nader te onderzoeken.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de Martijn Brandenburg (secretaris adviescommissie kandidaatstelling Tweede Kamer) via 020-5512103 of kandidaatstelling@pvda.nl. Voor specifieke vragen betreffende het lijsttrekkerschap kunt u contact opnemen met Michael Juffermans (secretaris partijbestuur) via 020-5512219 of mjuffermans@pvda.nl.

Delen: