Kandidaatstelling partijbestuur

Kandidaatstelling partijbestuur

Door De Redactie op 13 november 2011 Delen  

Op het congres van 20 en 21 januari 2012 zal een nieuw partijbestuur -bestaande uit elf leden- worden gekozen. De posities van vice-voorzitter en penningmeester zijn niet vacant. Naast vier bestuursleden kiest het Congres een nieuwe partijvoorzitter en Internationaal Secretaris. Voor de verkiezing van de partijvoorzitter geldt dat er bij twee of meer geschikte kandidaten een ledenraadpleging wordt georganiseerd. De kandidaatstellingscommissie partijbestuur, onder voorzitterschap van Chris Leeuwe (oud-burgemeester Lelystad), is op zoek naar kandidaten voor het nieuwe partijbestuur die zich de komende bestuursperiode (twee of vier jaar) willen inzetten voor de partij.

Belangstelling? De uitgebreide profielschets vind je hier.

Deze profielschets van het partijbestuur bevat specifieke vereisten voor de twee bijzondere functies – voorzitter en Internationaal Secretaris. Ook lees je hier over welke eigenschappen en kwaliteiten de overige partijbestuursleden over moeten beschikken.

Je kunt je belangstelling kenbaar maken door een brief met je motivatie te richten aan het bestuursecretariaat. Kandidaten voor het voorzitterschap hebben daarnaast vijftig schriftelijke ondersteuningsverklaringen van leden nodig. Het formulier daarvoor kun je opvragen bij het bestuurssecretariaat.

Je wordt ook verzocht kennis te nemen van de verdere procedure, zie onderaan dit bericht.

Je kunt je interesse in een van de bestuursfuncties kenbaar maken vanaf maandag 10 oktober tot en met zondag 6 november 2011 (24.00 uur).

Contactgegevens bestuurssecretariaat
Postbus 1310, 1000 BH Amsterdam
cadmiraal@pvda.nl

Voor meer informatie over de functie en rol van partijbestuurslid kun je terecht bij Coby Admiraal 020-5512239

Procedure

Van 8 november tot 16 december
Gesprekken kandidaatstellingscommissie Partijbestuur
Afgeven van verklaring van goed gedrag voor penningmeester en voorzitter.
Ondertekenen erecode door kandidaten.

Uiterlijk 18 november 2011
Bekendmaking kandidaten partijvoorzitterschap

19 november t/m 30 november 2011
Bijeenkomsten waar de kandidaten voor het voorzitterschap zich kunnen presenteren

1 december t/m 16 december (12.00 uur)
Ledenraadpleging partijvoorzitterschap

Uiterlijk 21 december
Bekendmaken uitslag ledenraadpleging

21 december 2011
Vaststellen voordracht bestuurskandidaten door Partijbestuur

21 en 22 januari 2012
Congres

Delen: