Kandidaatstelling Europees Parlement

Kandidaatstelling Europees Parlement

Door De Redactie op 31 oktober 2013 Delen  

De Partij van de Arbeid nodigt haar leden uit te solliciteren naar het lidmaatschap van het Europees Parlement. Lees verder voor de planning, de procedure, de profielschets en de mogelijkheid om te solliciteren voor een plaats op de kandidatenlijst.

Update 2-12: De deadline voor kandidaten om zich te melden, is verstreken.

Adviescommissie kandidaatstelling
Het partijbestuur heeft voor de kandidaatstelling van het Europees Parlement een adviescommissie ingesteld. Deze commissie staat onder leiding van Job Cohen. De andere commissieleden zijn Fouad Sidali, Ieke van den Burg, Pauline van Viegen, Wim Luijendijk, Edith Snoey en Tjalling Halbertsma.

Opdracht
De adviescommissie kandidaatstelling is door het partijbestuur gevraagd om advies uit te brengen over de lijstvolgende van de conceptkandidatenlijst voor het Europees Parlement. Het partijbestuur stelt op 20 januari de conceptkandidatenlijst vast. De kandidatenlijst wordt op het congres in februari 2014 vastgesteld.

Kandidaten voor het lidmaatschap van het Europees Parlement
Kandidaten dienen lid te zijn van de Partij van de Arbeid. Het partijbestuur roept geïnteresseerde partijleden op om zich kandidaat te stellen voor het Europees Parlement. Zij doen dat door het invullen van het online sollicitatieformulier. Na de sluiting van de kandidaatstellingstermijn zal de adviescommissie kandidaatstelling direct een eerste selectie maken. Sollicitatiegesprekken vinden plaats vanaf 6 december.

Niet toelaten tot kandidaatstelling
De adviescommissie kandidaatstelling (of het partijbestuur) kan besluiten een kandidaat niet verder in de procedure te betrekken, indien een kandidaat duidelijk niet past in het gestelde profiel of indien te verwachten is dat deze kandidaat ernstige schade zal berokkenen aan het aanzien van de partij.

Profielschets en solliciteren
De profielschets vormt de leidraad voor het werk van de adviescommissie kandidaatstelling en het partijbestuur bij het opstellen van de conceptkandidatenlijst voor de verkiezingen voor het Europees Parlement in mei 2014. Via onderstaande link kom je bij de profielschets. Onderaan de profielschets kun je doorklikken naar het sollicitatieformulier.

Klik hier voor de profielschets en het sollicitatieformulier >

Het Congres heeft ingestemd met het voorstel van het partijbestuur om het verzamelen van 50 unieke handtekeningen van leden per kandidaat in te stellen bij de kandidaatstelling voor het Europees Parlement. In de komende procedure zal dit geen eis betreffen, maar worden kandidaten opgeroepen hun kandidatuur te versterken door 50 ondersteunende handtekeningen en aanbevelingen van partijgenoten te overleggen bij kandidaatstelling. Dit versterkt het draagvlak onder de leden en geeft daarmee een betere uitgangspositie bij de kandidaatstellingscommissie. Gebruik dit formulier (.xls) voor het verzamelen van de handtekeningen.

De adviescommissie wenst op 2 december te beschikken over de verzamelde handtekeningen. Inleveren van de handtekeningen kan per post (PvdA Partijbureau, Herengracht 54, 1015 BN, Amsterdam, tav adviescommissie kandidaatstelling), ingescand en per mail (naar mbrandenburg@pvda.nl) of tijdens kantooruren afgegeven worden bij de receptie van het partijbureau.

Contact
Voor vragen over de kandidaatstelling Europees Parlement kunt u contact opnemen met de Martijn Brandenburg (secretaris adviescommissie kandidaatstelling) via 020-5512103 of mbrandenburg@pvda.nl.