Zorg goed voor mantelzorger

Zorg goed voor mantelzorger

Door Agnes Wolbert op 20 juli 2010 Delen  

Het project Werk en Mantelzorg heeft vastgesteld dat steeds meer mantelzorgers stoppen met werken. Tegelijkertijd groeit de vraag naar hulp uit de directe omgeving nog steeds. Het baart me zorgen dat de bezuinigingen op de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) als voornaamste oorzaak van deze ontwikkelingen wordt genoemd. Om een opeenstapeling van problemen voor te zijn, heb ik de minister vragen gesteld.

Mantelzorg is een groot goed, dat we zoveel mogelijk moeten aanmoedigen en ondersteunen. Ik vind het echter onbestaanbaar als mensen de zorgtaken voor een familielid of buurman uit bittere noodzaak op zich nemen. Een situatie die ertoe kan leiden dat de mantelzorger niet langer in staat is in het eigen onderhoud te voorzien of te maken krijgt met enorme stress. Erg genoeg gebeurt dat steeds vaker, zo concludeert M&W op basis van de meldactie AWBZ van zeven landelijke cliëntenorganisaties en de Jeugdmonitor AWBZ van het Landelijk Platform GGZ.

In bepaalde gevallen zijn er regelingen om dit soort problemen te voorkomen. Maar de bekendheid hiervan laat nog te wensen over. Zo kunnen mantelzorgers verlof opnemen, maar blijken zij niet op de hoogte van het bestaan van de bijbehorende regelingen. Ik zou graag zien dat mensen met een zorgtaak worden ingelicht over de mogelijkheden. Ook heb ik de minister opgeroepen zich in te blijven zetten voor deze vorm van zorg. Dat is hard nodig. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is bijvoorbeeld nog niet in het bezit van het certificaat ‘Mantelzorgvriendelijk’. Dat moet echt veranderen.

Alles duidt erop dat mantelzorg in de toekomst een steeds grotere rol zal spelen, gelet op de uitdagingen die ons te wachten staan. Daarom hecht ik er erg veel waarde aan dat er goede regelingen bestaan voor werkende mantelzorgers. We moeten het niet laten gebeuren dat mensen behoefte aan zorg krijgen, omdat ze zorg dragen voor een ander.

Om te voorkomen dat de druk te hoog wordt, lijkt het me verstandig de omstandigheden van mantelzorgers in kaart te brengen. De minister zou bijvoorbeeld met enige regelmaat de stand van zaken in de mantelzorg aan de Tweede Kamer kunnen toelichten. Dat geeft ons weer de kans om ervoor te zorgen dat de mantelzorgers niet in de steek gelaten worden.

Klik hier voor de Kamervagen (PDF).