Gebruik wasbeerhond voor schoen onacceptabel

Gebruik wasbeerhond voor schoen onacceptabel

Door Tjeerd van Dekken op 7 november 2011 Delen  

Het is uitermate zorgelijk dat er duizenden schoenen op de Nederlandse markt
gemaakt blijken te zijn van wasbeerhondjes. Ik heb de minister gevraagd in te
grijpen. De Telegraaf
schrijft
dat wasbeerthondjes vaak de klos zijn
voor het fabriceren van zogenoemde
Uggs. Deze vervalste Uggs zijn volgens het ochtendblad moeilijk zijn te
onderscheiden van echte en komen in groten getale voor op de Nederlandse markt.

Ik heb de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Kamervragen
gesteld naar aanleiding van de berichtgeving:

1. Heeft u kennisgenomen van het bericht ´Wasbeerhondjes de klos voor
nep-Uggs´ gepubliceerd op Telegraaf.nl op 4 november 2011?

2. Is het juist dat er duizenden namaak Uggs in Nederland op de markt zijn
gemaakt van wasbeerhondjes?

3. Is het juist dat de namaak Uggs moeilijk van echte Uggs te zijn
onderscheiden en dat de producent van echte Uggs een label met hologram plaats
in de laars om de echte van de namaak Uggs te kunnen onderscheiden?

4. Bent u met de PvdA van mening dat alleen het plaatsen van een label in de
echte Uggs onvoldoende is om de strijd tegen namaak Uggs met bont te winnen?

5. Bent u van plan maatregelen te nemen om het gebruik van  wasbeerhondjes
voor Uggs tegen te gaan en te voorkomen dat deze Uggs in Nederland op de markt
komen/blijven? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Delen: