Weg met de plofkip

Weg met de plofkip

Door Tjeerd van Dekken op 26 april 2012 Delen  

Mijn fractiegenoot Lutz Jacobi en ik willen van de demissionair staatssecretaris van Landbouw weten wat de overheid zou kunnen leren van de campagnes van Wakker Dier, gezien het feit dat zij lijken te kunnen bewerkstelligen waar wij in de Tweede Kamer al jaren op aandringen: een snelle verduurzaming van het winkelschap. Het zou een bijzonder positieve ontwikkeling zijn als A-merken en supermarkten de zogenoemde plofkip in de ban zouden doen. We hebben de staatssecretaris een reeks vragen gesteld.

Onze vragen aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie:
1. Kent u het artikel ‘Wakker Dier jaagt op plofkip’ van het Algemeen Dagblad 17-4, pagina 11?

2. Bent u met ons van mening dat een volledige overstap naar kip met Beter Leven sterren (minimaal 1ster) door A-merken en supermarkten een positieve ontwikkeling zou zijn?

3. Kunt u aangeven wat de overheid zou kunnen leren van de campagnes van Wakker Dier, gezien het feit dat zij lijken te kunnen bewerkstelligen waar wij hier in de kamer al jaren op aandringen: een snelle verduurzaming van het winkelschap?

4. Wie heeft de regierol om de retail (en A-merkfabrikanten) te stimuleren op zo’n kort mogelijke termijn de 1 Beter Leven sterkip als minimumnorm in het supermarktschap te positioneren en wat is uw rol hierin?

5. Klopt dat bij het vetmesten van ‘plofkippen’ velen malen meer antibiotica wordt gebruikt dan bij langzamer groeiende rassen als Volwaard en kippen met 1 Beter Leven ster?

6. Kunt u een inschatting maken hoeveel reductie in antibioticagebruik bewerkstelligd zou kunnen worden met een overstap van de vleeskuikenindustrie naar een langzamer groeiend ras met een Beter Leven ster?

7. Kunt u deze reductie bekijken in het kader van uw doelstelling m.b.t. antibioticareductie die vooralsnog moeizaam tot stand komt? Welk deel van uw doelstelling zou gerealiseerd worden bij een gehele omschakeling van de vleeskuikensector van de huidige gangbare ‘plofkip’ naar een langzamer groeiend ras onder label van 1 Beter Leven ster?

8. Is het mogelijk om in een vorm van etiketteringverplichting op kipproducten of andere communicatie richting consumenten aandacht te besteden aan het extreem en onverantwoord hoge antibioticagebruik van ‘plofkippen’ ten opzichte van langzamer groeiende rassen?

9. U spreekt in de Nota Dierenwelzijn over ‘verminderde mobiliteit bij vleespluimvee als gevolg van te snelle groei’. Kunt u aangeven welk percentage gangbare vleeskippen op slachtleeftijd niet meer ongestoord normaal kan voortbewegen? (Nota Dierenwelzijn speerpunt 4, pagina 13)

10. U spreekt in uw Nota Dierenwelzijn over ‘ongewenste erfelijke gebreken als misstanden van de fokkerij’ (Nota Dierenwelzijn speerpunt 4). Klopt het dat u hieronder ook de gangbare vleeskippen (plofkippen) schaart en deze dus in uw visie een ‘ongewenst erfelijk gebrek’ hebben en u deze typeert als een ‘misstand’?

11. Kunt u een inschatting maken in welk deel van de overheidskantines nog ‘plofkip’geserveerd wordt?

12. Bent u bereid om maatregelen te nemen zodat kantines van overheidsinstanties omschakelen van plofkip naar diervriendelijkere en gezondere kip met Beter Leven sterren?