Stomverbaasd over taakstraf na mishandelen agent

Stomverbaasd over taakstraf na mishandelen agent

Door Ahmed Marcouch op 5 januari 2012 Delen  

Een taakstraf van 20 uur past niet bij het mishandelen van een agent. Mijn fractiegenoot Attje Kuiken en ik willen van de minister van Veiligheid en Justitie weten hoe het kan dat een ernstig gepleegd feit wordt bestraft met een taakstraf en wat hij gaat doen om dit in de toekomst te voorkomen. Een taakstraf doet geen recht aan dit ernstige delict, zeker gezien de overheidscampagne om geweld tegen hulpverleners tegen te gaan. De overheid zou dit stevig gaan aanpakken. Dat betekent een celstraf en een schadevergoeding voor het slachtoffer.

We hebben de minister verder gevraagd of het juist is dat de dader deel uitmaakte van de criminele groep in Utrecht die een homostel en een Marokkaans gezin heeft weggeterroriseerd. Als dat waar is, vragen we ons af waarom deze feiten schijnbaar niet zijn meegewogen bij de eis van het Openbaar Ministerie. De PvdA vindt dat deze criminelen dadergericht moeten worden aangeklaagd. Het zogenoemde dader-cv en de context van de onveiligheid die veroorzaken, moeten bij de eis worden betrokken.

De minister belooft elke keer dat hij geweld tegen agenten en andere dienstverleners stevig gaat aanpakken, maar hij hij allang aan de slag gemoeten. Dan had het OM wel een celstraf en schadevergoeding geëist.

Onze vragen aan de minister van Veiligheid en Justitie:
1. Heeft u kennis genomen van het artikel “Werkstraf van 20 uur na mishandeling agent” in het AD van 5 januari 2012?

2. Is het juist dat een 18-jarige jongen uit Utrecht een taakstraf heeft gekregen van 20 uur na mishandeling van een agent?

3. Is het juist dat het OM in deze een taakstraf eiste van 60 uur?

4. Is het juist dat deze dader deel uit maakte van de criminele groep die een homostel en een Marokkaans gezin heeft weggeterroriseerd? Zo ja, waarom zijn deze feiten, het dader-cv en de context niet mee gewogen bij de eis van het OM?

5. Bent u met de PvdA van mening dat het dader-cv en de context van het gepleegde altijd moet meewegen bij de eis van het OM?

6. Bent u met de PvdA van mening dat deze taakstraf niet past bij het ernstig gepleegde feit, zeker gezien de overheidscampagne om geweld tegen hulpverleners tegen te gaan en het verleden van deze dader?

7. Hoe kan het dat een ernstig feit als deze wordt bestraft met een taakstraf en wat gaat u doen om dit in de toekomst te voorkomen?

8. Klopt het dat de urgentie bij het OM in Utrecht nog niet is doorgedrongen en wat gaat u doen om deze Utrechtse wijk te verlossen van deze criminele groepen?