Maak korte metten met ontslagzwendel

Maak korte metten met ontslagzwendel

Door Hans Spekman op 20 oktober 2010 Delen  

We moeten de strijd aanbinden met bedrijven die zich schuldig maken aan ontslagzwendel. Werknemers die te maken krijgen met een ontslag hebben recht op een rechtvaardige afhandeling. Ik vind het een dieptreurige zaak dat sommige ondernemingen alles op alles lijken te stellen om de eerlijke weg te vermijden. De ontslagen werknemers kunnen de PvdA naast zich vinden. Collega-Kamerlid Roos Vermeij en ik hebben de minister gevraagd of hij ons ook steunt in deze strijd.

De ontslagprocedure is in Nederland aan bepaalde regels gebonden. Deze regels zijn in het leven geroepen om werknemers te beschermen. Toch lijken lang niet alle ondernemingen die bescherming te respecteren. Ik krijg steeds meer berichten van mensen die bij bedrijven werken waar het management maling heeft aan deze regels.

Bedrijven die van een deel van hun personeel af willen, richten BV’tjes op, die bestaan uit een headhuntersbureau en een opdrachtgever. De headhunter selecteert de werknemers waar het bedrijf van af wil, biedt ze een beter contract aan en laat ze zo overstappen. Dat deze promotie ze eigenlijk een stap dichter bij een brutaal ontslag brengt, beseffen ze dan nog niet.

De werknemers worden via het headhuntersbureau gekoppeld aan de opdrachtgever die onder dezelfde BV valt. De opdrachtgever stelt de klus eerst uit, om haar uiteindelijk af te zeggen. De werknemer zal dus nooit echt werk verrichten voor het bureau of de opdrachtgever. Niet veel later beëindigt het bureau het contract in proeftijd, waardoor de werknemer geen aanspraak kan maken op de rechten die hij bij het andere bedrijf waar hij ‘vrijwillig’ wegging nog wel had. Zo is die onderneming op een effectieve manier van het ‘personeelsoverschot’ af. Dat daardoor mensen in economisch roerige tijden op straat staan, is voor hen blijkbaar niet belangrijk.

Roos en ik roepen de nieuwe minister op deze problemen aan te pakken, om dit soort praktijken in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. Het zou een goede stap zijn als de overheid verder kijkt dan de strafrechtelijke weg en actief speurt naar bedrijven die ontslagzwendel niet schuwen.

We kunnen ons voorstellen dat hierin een rol is weggelegd voor de Arbeidsinspectie of de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD). Als zij de bevoegdheid krijgen om bedrijven die zich schuldig maken aan ontslagzwendel aan te pakken, zal dat bovendien preventief werken. Het moet ondernemingen duidelijk zijn dat we deze gang van zaken niet tolereren.

In de tussentijd kunnen we alleen maar hopen dat de regering bereid is de slachtoffers tegemoet te komen. In de berichten die ik ontvangen heb komen zeer schrijnende gevallen voor. Deze werknemers worden na een onzekere periode opeens geconfronteerd met een ontslag en hebben wat ons betreft recht op bijvoorbeeld een voorschot op de uitkering van het UWV. Ik heb de minister gevraagd of hij die mening deelt en er werk van maakt, want dat is het minste wat hij voor het geschoffeerde personeel kan doen.

Hieronder onze Kamervragen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

1) Herinnert u zich de vragen van de leden Heerts en Vermeij over ontslagzwendel (nr. 2323)?

2) Wat is uw reactie op de in de bijlage bij deze vragen geschetste situatie (zie de bijgevoegde geanonimiseerde email gericht aan de afdeling Voorlichting van de PvdA)?

3) Bent u nog steeds van mening dat de rol van de overheid bij het bestrijden van ontslagzwendel niet verder gaat dan de strafrechtelijke weg?Zo ja, waarom zou de overheid niet ook een pro-actieve rol moeten hebben bij het voorkomen en bestrijden van ontslagzwendel?

4) Wat kan de Arbeidsinspectie doen indien deze dienst tijdens haar toezichthoudende en controlerende taken aanwijzingen voor (dreigende) ontslagzwendel ontdekt?

5) Ziet u mogelijkheden om de taken van de Arbeidsinspectie dusdanig uit te breiden dat daar de opsporing van strafbare feiten die tot ontslagzwendel leiden, wel onder komt te vallen? Zo ja, op welke? Zo nee, waarom niet en ziet u die mogelijkheden wel voor een bijzondere opsporingsdienst zoals de SIOD weggelegd?

6) Om welke redenen kan het UWV een voorschot aan een aanvrager van een uitkering geven? Beschikt het UWV over een discretionaire bevoegdheid om in schrijnende gevallen voorschotten te verlenen?  Zo ja, acht u de in de bijgevoegde email genoemde situatie schrijnend?

7) Deelt u de mening dat in het geval iemand een loonvordering heeft op een werkgever waarvan het faillissement is aangevraagd of insolvent is, dat een voorschot op een uitkering door het UWV gewenst is? Zo ja, hoe gaat u hieraan gevolg geven? Zo nee, waarom niet?

Delen: