PvdA bezorgd over dreigende ontslaggolf bij universiteiten

PvdA bezorgd over dreigende ontslaggolf bij universiteiten

Door Tanja Jadnanansing op 10 januari 2011 Delen  

Fractiegenoot Sharon Dijksma en ik hebben aan de bel getrokken over de zorgwekkende signalen over bezuinigingen bij universiteiten, die tot massaontslagen zullen leiden. Een dergelijk grote ontslaggolf kan desastreuze gevolgen hebben voor de kwaliteit en positionering van het Nederlandse onderzoeksveld en onze kenniseconomie. We hebben de staatssecretaris van Onderwijs gevraagd of hij onze zorgen deelt en zo ja, wat hij hier aan gaat doen.

Onze Kamervragen aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

1. Heeft u kennis genomen van de berichtgeving over bezuinigingen bij universiteiten die tot massaontslagen zullen leiden? (1)

2. Hoe beoordeelt u deze zorgwekkende signalen vanuit de universitaire wereld?

3. Bent u het met ons eens dat een dergelijke grote ontslaggolf desastreuze gevolgen kan hebben voor de kwaliteit en positionering van het Nederlandse onderzoeksveld en onze kenniseconomie? Zo ja, wat gaat u hier dan aan doen? Zo nee, waarom niet?

4. Op welke wijze rijmt de papieren ambitie van dit Kabinet, om de Nederlandse kenniseconomie tot de top van de wereld te laten behoren, met deze bezuinigingen en de grote gevolgen daarvan?

5. Bent u met mij eens dat met deze effecten uitvoering van de motie Hamer, en de bijbehorende ambitie om qua onderwijs en kennis tot de wereldtop te behoren, onmogelijk wordt gemaakt?

6. Op welke wijze denkt u voorts te voorkomen dat de onderwijskwaliteit op universiteiten ernstig onder druk komt te staan als gevolg het dreigende ontslag van veel onderwijzend personeel?

1) Universiteiten: ‘Bezuinigingen leiden tot massaontslagen’ – Trouw, donderdag 6 januari 2011