Hoe rekbaar zijn de grenzen van Bleker?

Hoe rekbaar zijn de grenzen van Bleker?

Door Tjeerd van Dekken op 1 maart 2012 Delen  

Hoewel staatssecretaris Bleker zelf aangegeven heeft niet zoveel met megastallen te hebben, laat hij na daadwerkelijke stappen tegen de megastallen te nemen. Hij wil geen definitief besluit nemen totdat de Gezondheidsraad met een rapport over de gevolgen van deze vorm van intensieve veehouderij voor de volksgezondheid komt. Hij verwacht dat zijn oproep aan veehouders, gemeenten en provincies om een pas op de plaats te maken gehoor zal vinden, maar een verbod wil hij niet uitvaardigen. Bleker denkt dat het allemaal wel meevalt en niet zo’n vaart zal lopen. Maar, door deze afwachtende houding van de staatssecretaris is het nu zelfs zo ver dat er een megastal in zijn eigen achtertuin komt.

GroenLinks en de PvdA zijn benieuwd hoe rekbaar de grenzen van Bleker zijn of dat het na Grubbenvorst en Vlagtwedde nu toch echt tijd is om de noodwet uit de kast te halen om deze trend van megastallen te stoppen.

Schriftelijke vragen van de leden Grashoff (GroenLinks) en Van Dekken (PvdA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de bouw van een megastal bij Vlagtwedde

1. Bent u bekend met het voornemen van de gemeente Vlagtwedde toestemming te verlenen voor een melkveebedrijf van 1000 melkkoeien, 800 stuks jongvee en een bouwblok van 10 hectare in Bourtange? *

2. Hoe verhoudt deze omvang zich tot de door u eerder genoemde bovengrens van 300 grootvee eenheden?

3. In hoeverre is met een stal van dergelijke omvang nog sprake van een duurzame en maatschappelijk verantwoorde veehouderij, gelet op aspecten als leefomgeving en volksgezondheid?

4. Bent u met ons van mening dat de koe in de wei hoort, niet in de ligbox? Zo nee, waarom niet?

5. In het AO Intensieve veehouderij van 25 januari 2012 heeft u aangegeven dat u een noodwet tegen deze megastallen overweegt als er een spoor aan het ontstaan is van gigantische bedrijven. Bent u het met ons eens, dat na de gigastal in Grubbenvorst en bovengenoemde stal het moment daar is voor een dergelijke noodwet, zo nee, waarom niet?

6. Bent u bereid om de met de provincie Groningen in overleg te gaan om de aanleg van deze megastal te voorkomen? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

7. Kunt u, omdat Provinciale Staten van Groningen op 7 maart spreken over het proces rond de grootschalige melkveehouderij Buijs te Vlagtwedde, deze vragen uiterlijk op 5 maart 2011 beantwoorden ?