Studieboete voor Olympiër toont falen maatregel aan

Studieboete voor Olympiër toont falen maatregel aan

Door Tanja Jadnanansing op 4 juli 2012 Delen  

De boete die zeker een kwart van onze Olympische sporters boven het hoofd hangt, toont eens te meer het falen aan van de langstudeerboete. Topsport kost enorm veel tijd en toewijding, iedereen begrijpt dat het deelnemen aan de Olympische Spelen slecht of niet te combineren is met het volgen van een voltijdopleiding.

De Olympiërs worden door dit kabinet bestraft voor hun ambitie. Ik vroeg daarvoor al aandacht in een debat over de langstudeerboete dat de Tweede Kamer in april 2011 met de staatssecretaris voerde en ook vanochtend heb ik meteen Kamervragen gesteld met mijn collega Tjeerd van Dekken.

We vinden het allemaal belangrijk dat mensen aan sport doen en dat Nederland goed presteert in Londen, dan is het toch onbegrijpelijk als we onze topsporters een boete opleggen als ze een studie willen volgen!

Maar eerlijk is eerlijk: de topsporters zijn slechts een voorbeeld van het falen van de langstudeerboete. Het is een beroerde maatregel die er helemaal niet voor zorgt dat studenten betere keuzes maken of efficiënter studeren, de boete zorgt slechts voor financiële problemen. De Partij van de Arbeid wil er dan ook zo snel mogelijk vanaf. Dat staat ook in ons verkiezingsprogramma.

Onze vragen aan de staatssecretaris van Sport:
1. Bent u bekend met het bericht ‘Studieboete dreigt voor Nederlandse olympiërs’?

2. Bent u het met de PvdA-fractie eens dat de langstudeerdersboete op deze manier een ontmoedigende werking heeft voor jongeren die zich op hun sport willen toeleggen? Zo nee, waarom niet?

3. Acht u het met de PvdA-fractie onwenselijk dat topsport via de langstudeerdersboete afgeremd wordt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid de topsporters uit te zonderen van deze maatregel?

4. Bent u het met de PvdA-fractie eens dat dit bericht helder aantoont dat de boete zijn doel voorbij schiet en dat er dus beter zo snel mogelijk een andere regeling bedacht kan worden?