Zet animalcop op roofovervallen en zedenzaken

Zet animalcop op roofovervallen en zedenzaken

Door Attje Kuiken op 6 oktober 2011 Delen  

De vijfhonderd beoogde ‘animalcops’ kun je beter inzetten als gewone agenten en rechercheurs bij het opsporen van roofovervallers en zedendelinquenten. Dat was mijn overtuiging al, maar zeker nu blijkt dat de animalcops zich alleen gaan bezighouden met huisdieren. Wat is het nut van animalcops als ze iets doen wat de gewone politie ook al doet? Bovendien komt de politie bij het oplossen van roofovervallen en zedenzaken mensen tekort.

De PvdA vindt het zeker belangrijk dat meldingen van dierenmishandeling serieuze aandacht krijgen. Maar dat kan de politie prima, daar zijn geen speciale animalcops voor nodig, die ook nog eens een beperkt takenpakket krijgen. Daarnaast is er serieuze kritiek op de opleiding: wat is de toegevoegde waarde van animalcops als ze gewone politieagenten zijn die eigenlijk helemaal niet bijzonder gespecialiseerd zijn in dierenzaken?

Wij zouden liever zien dat de vijfhonderd animalcops een rol krijgen bij het oplossen van roofovervallen. Geef ze de opleiding die daarvoor nodig is en zorg dat ze snel aan de slag kunnen. Het is erg belangrijk dat daders opgespoord worden en voor de rechter komen. Dat gebeurt nu nog veel te weinig. Berichten over roofovervallen, maar ook zedenzaken vliegen ons om de oren. Ik ben ervan overtuigd dat ze daar meer kunnen betekenen dan in de rol van animalcop.

De vragen, ook gesteld door mijn fractiegenoot Tjeerd van Dekken, aan de betrokken ministers:
1. Kent u het bericht ‘Animalcops worden cavia-agenten’? (pers.nl, 6-10-2011)?

2. Is het waar dat de 500 animalcops niet ingezet zullen worden voor de agrarische bedrijfstak? Zo nee, wat is dan niet waar? Zo ja, hoe verhoudt deze inzet zich tot de afspraken gemaakt in het coalitieakkoord en de wensen van uw gedoogpartner PVV?

3. Kunt u de in het artikel genoemde stukken waaronder de nota Dierenpolitie per ommegaande aan de Tweede Kamer sturen?

4. Wat moet er concreet worden voorgesteld bij de inzet van de animalcops voor opsporing van dierenmishandeling van huisdieren?

5. Deelt u de mening dat de problematiek van honden- en hanengevechten op geen enkele wijze de inzet van 500 politieagenten rechtvaardigt? Zo nee, waarom niet?

6. Deelt u de mening dat de politie zich veel beter zou kunnen richten op het opsporen van geweld tegen bijvoorbeeld overvallers en straatrovers? Zo ja, hoe gaat u er dan voor zorgen dat aan de prioriteit van huisdierpolitie verschuift naar opsporing van misdrijven waarbij onschuldige mensen slachtoffer worden? Zo nee, waarom niet?

7. Betekent het feit dat het opsporen van dierenmishandeling bij landbouwhuisdieren en productiedieren een taak van de inspecties blijft, dat voor die opsporing geen animalcops nodig zijn? Zo ja, hoe wordt de overbodige capaciteit aan animalcops dan wel ingezet? Zo nee, waarom niet?

8. Is het in het artikel gestelde dat ‘er nog geen zicht op [is] of er voldoende werk is om de animalcops fulltime in te zetten voor dierenmishandeling’ waar? Zo ja, wat zegt dat over het nut en de noodzaak van deze animalcops? Zo nee, wat is dan niet waar?