Houd theater, muziekschool en bibliotheek bereikbaar

Houd theater, muziekschool en bibliotheek bereikbaar

Door Jetta Klijnsma op 26 oktober 2010 Delen  

De PvdA is op z’n zachtst gezegd niet blij met de voorgestelde bezuinigingen
op cultuur. Inmiddels wordt duidelijk dat de bezuinigingen vooral kinderen
zullen raken. Theaters en muziekscholen worden voor hen haast onbereikbaar. Voor
maar liefst een op de drie bibliotheken
dreigt
sluiting
. Ik voorzie een flinke klap voor dunbevolkte regio’s en
buitenwijken, voor kinderen en mensen die slecht ter been zijn, terwijl het
juist zo belangrijk is dat theater, muziekschool en bibliotheek voor iedereen
bereikbaar blijven.

Hieronder mijn vragen aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap:

1) Hebt u kennis genomen van het artikel “Bezuinigingen cultuur raken vooral
kinderen” en het artikel ” kosten bezuiniging hoger dan baten” [1] Algemeen
Dagblad, zaterdag 23 oktober 2010[1] en het artikel “Een op de drie bibliotheken
weg door bezuinigingen”[2] Trouw maandag 25 oktober 2010[2]?

2) Hoe beoordeelt u de stelling dat de “draconische bezuinigingen” het
voortbestaan van kleine theaters, muziekscholen en bibliotheken bedreigen?

3) Wat zijn precies de gevolgen van de bezuinigingen voor kleine theaters in
ons land? Wat zijn precies de gevolgen voor muziekscholen in ons land? Is de
vrees dat veel muziekscholen en kleine theaters hun deuren moeten sluiten als
gevolg van de bezuinigingen gegrond? Kunt u aangeven met welke gevolgen u
rekening heeft gehouden bij het uitzetten van uw beleid?

4) Welke gevolgen hebben de bezuinigingen op de bibliotheken in ons land?
Klopt het bericht dat 93 % van de bibliotheken te maken krijgt met
bezuinigingen? Hoe beoordeelt u de inschatting dat 1100 vestigingen de komende
jaren zullen verdwijnen en dat andere vestigingen op hun openingsuren of de
boekencollectie zullen moeten bezuinigen?

5) Op welke wijze doet u recht aan het voornemen uit het regeerakkoord om
bibliotheken zoveel mogelijk te ontzien?

Delen: