Watersnoodramp Pakistan vereist daadkracht

Watersnoodramp Pakistan vereist daadkracht

Door Sjoera Dikkers op 12 augustus 2010 Delen  

De PvdA maakt zich ernstige zorgen over de hulpverlening in het door
overstromingen geteisterde Pakistan. De Verenigde Naties
vrezen
voor het leven van zes miljoen Pakistanen
als er niet direct hulp wordt
geboden. De PvdA wil graag dat de VN de benodigde middelen krijgt, zodat de meer
dan noodzakelijke steun snel kan worden geboden. Ik heb de minister gevraagd uit
te zoeken hoe we de getroffen Pakistanen bij kunnen staan.

De situatie is schrijnend: miljoenen slachtoffers zijn dakloos geworden en
weten niet waar hun familieleden zijn. Anderen moesten hun vee achterlaten
terwijl ze verder niets hebben. De VN geeft aan dat er honderden miljoenen
dollar nodig zijn om de slachtoffers te kunnen helpen. Ik vind het uitermate
zorgwekkend dat de VN inschat dat zes miljoen mensen in levensgevaar raken als
er niet direct hulp komt. De getroffen Pakistanen, die vaak toch al arm zijn,
kunnen geen kant op.

Onze regering heeft onlangs een miljoen euro aan hulpgeld toegezegd en dat
vind ik een goede eerste stap. Het is verstandig om nu spoedig te bepalen hoe we
verder iets kunnen betekenen voor het land. Ik heb de minister gevraagd welke
mogelijkheden hij ziet en of Nederland meer hulpgelden beschikbaar gaat stellen.

We moeten beseffen dat deze ramp in omvang mogelijk groter is dan de tsunami
in Azië van 2004. Naast het bieden van financiële hulp is het daarom belangrijk
dat we de slachtoffers geen moment uit het oog verliezen. Een goede manier om
een beeld te krijgen van de ernst van de situatie is het onderhouden van contact
met de hulporganisaties in het rampgebied. Op die manier wordt duidelijk wat de
getroffenen nodig hebben en hoe Nederland zich daadkrachtig kan inzetten. Ik wil
graag van de minister weten of hij deze visie deelt en de lijnen met de
hulporganisaties kort houdt.

Ik heb de minister verder gevraagd of hij al overleg heeft gevoerd met zijn
EU-collega’s om de hulp aan Pakistan te stroomlijnen. Ik hoop echt dat dit het
geval is en de hulp aan de 13,8 miljoen mensen die direct of indirect de dupe
zijn van de natuurramp snel op gang komt. Het is van groot belang dat de hulp
aan Pakistan goed wordt georganiseerd. De slachtoffers hebben baat bij een vlot
verloop.

Klik hier voor
de Kamervragen die ik heb gesteld.

Delen: