Inzet vereist voor homo-emancipatie in voetballerij

Inzet vereist voor homo-emancipatie in voetballerij

Door Tjeerd van Dekken op 18 april 2012 Delen  

Een recente oproep van Alliantie Gelijkspelen aan de KNVB en andere voetbalorganisaties is me uit het hart gegrepen. Mijn fractiegenoot Ahmed Marcouch en ik vinden dat het tijd wordt voor een actieplan om homo-acceptatie in het amateur- Ć©n profvoetbal te stimuleren. Alleen uitspreken dat iedereen welkom is, blijkt niet voldoende. We rekenen erop dat de minister van Sport bereid is het voortouw te nemen.

Onze vragen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:
1. Hebt u kennis genomen van het artikel van Huub ter Haar: “Voetbal is van iedereen, ook van homo’s”?

2. Bent u, met Huub ter Haar van de Alliantie Gelijkspelen, van mening dat er nog veel verbeterd kan worden op het gebied van homo-acceptatie in het Voetbal? Deelt u de mening dat het uitspreken dat iedereen welkom is onvoldoende is en dat je acceptatie actief moet organiseren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waar blijkt dat uit? Kunt u een volledig overzicht geven van de activiteiten die u ontplooit?

3. Hoe beoordeelt u de oproep van de Alliantie Gelijkspelen aan “Meer dan Voetbal”, de VVCS en de KNVB om een voortrekkersrol te gaan vervullen op het gebied van homo-acceptatie? Bent u in overleg met deze partijen over dit onderwerp?

4. Is het waar dat Engeland en Duitsland zijn veel actiever op dit vlak? Kunt u een overzicht geven van de activiteiten die in Engeland en Duitsland ontplooit worden? Zijn er activiteiten die u wilt overnemen en die u ook in Nederland wilt ontwikkelen en/of stimuleren?

5. Bent u met ons van mening dat het tijd wordt voor een actieplan homo-acceptatie in het Voetbal? Bent u bereid het voortouw te nemen en met “ Meer dan Voetbal”, de VVCS, de KNVB en de Alliantie Gelijkspelen op korte termijn, uiterlijk voor het begin van het nieuwe voetbalseizoen 2012-2013, te komen met een plan van aanpak om homo-acceptatie in het amateur- én profvoetbal te stimuleren en waarin het “organiseren van homo-acceptatie” centraal staat?

6. Heeft u kennis genomen van het initiatief dat de gemeente Den Haag in 2008 heeft genomen voor een Haagse homo-emancipatieprijs: “de John Blankensteinprijs”? Bent u met ons van mening dat dergelijk project ook landelijk navolging verdient? Wordt u de eerste Minister van Sport die de landelijke John Blankensteinprijs uitreikt aan de persoon of organsatie die zich in 2012 het meest heeft ingezet voor homo-acceptatie in de sport?