Duidelijkheid vereist over JSF

Duidelijkheid vereist over JSF

Door Angelien Eijsink op 27 september 2011 Delen  

Het nieuws dat de Britse fabrikant van de Joint Strike Fighter (JSF) op het punt staat om duizenden banen te schrappen, doet het ergste vrezen voor de situatie in Nederland. Diverse landen twijfelen inmiddels openlijk aan de JSF, schuiven de aanschaf op de lange baan of kiezen voor een ander gevechtstoestel. De Nederlandse regering blijft ondertussen volhouden dat het JSF-project een succes zal worden, terwijl de toekomst van de Britse luchtvaartindustrie gekoppeld is aan het aantal te produceren JSF-toestellen. Met collega’s van SP, GroenLinks en D66 heb ik een flinke reeks Kamervragen (pdf) gesteld aan de betrokken ministers; we willen onder meer weten wat de gevolgen zijn van de aanhoudende problemen bij de ontwikkeling en productie van de JSF voor de Nederlandse testtoestellen.

Vragen van de leden Eijsink (PvdA), Hachchi (D66), El Fassed (GL) en Van Dijk (SP) aan de ministers van Defensie en van Economie Landbouw & Innovatie:
1. Heeft u kennis genomen van het bericht ‘Een klap voor de Britse luchtvaart, massa ontslag bij BAE Systems te wijten aan problemen Eurofighter en JSF’? 1)

2. Deelt u de mening dat de toekomst van de Britse luchtvaartindustrie gekoppeld is aan het aantal te produceren JSF toestellen?

3. Bent u bekend met de relatie tussen het aantal door de Britse overheid te bestellen JSF toestellen en de hoeveelheid werk die BAE in het JSF project zou mogen uitvoeren?

4. Deelt u de mening dat Nederland in een vergelijkbare positie verkeert en zo nee, waarom niet?

5. Hoe oordeelt u over het feit dat de productie van de JSF toestellen nog altijd niet op gang is gekomen als gevolg van de enorme vertragingen en kostenoverschrijdingen? Wat voor gevolgen heeft dit voor de Nederlandse spelers in dit dossier??

6. Wanneer bent u door het Pentagon geïnformeerd over het tot nader order uitstellen door de VS van de productie van 224 JSF’s? Wanneer ben u geïnformeerd over de achterliggende reden van het door de VS tot nader order uitstellen van de productie van 224 JSF’s? Wanneer is het JPO geïnformeerd over het tot nader order uitstellen door de VS van de productie van 224 JSF’s?

7. Welke gevolgen heeft het door de VS tot nader order uitstellen van de productie van 224 JSF’s voor de huidige en de te verwachten werkgelegenheid in de Nederlandse vliegtuigindustrie? Welke gevolgen heeft het door de VS tot nader order uitstellen van de productie van 224 JSF’s voor deNederlandse businesscase? Welke gevolgen heeft het door de VS tot nader order uitstellen van de productie van 224 JSF’s in het bijzonder voor Fokker?

8. Wanneer bent u geïnformeerd over de nieuwe reducties die mogelijk in de lucht hangen? Kunt u aangeven welke gevolgen dit kan hebben voor de (te verwachten) werkgelegenheid in deNederlandse vliegtuigindustrie? Kunt u aangeven welke gevolgen dit kan hebben voor de Nederlandse businesscase?

9. Kunt u aangeven wanneer het officiële SAR-2010 rapport zal verschijnen waarin de aangepaste planning is verwerkt?

10. Welke gevolgen heeft het mogelijk schrappen van de B-versie van de JSF voor dewerkgelegenheid in de Nederlandse vliegtuigindustrie? Welke gevolgen heeft het mogelijke schrappen van de B-versie van de JSF voor de Nederlandse businesscase?

11. Welke gevolgen heeft besluit van de Britse regering om de bestelling van 138 F-35 B’s om te zetten in goedkopere F-35 C’s voor de huidige en de te verwachten werkgelegenheid in de Nederlandse luchtvaartindustrie? Welke financiële gevolgen heeft dit voor de Nederlandsebusinesscase?

12. Kunt u aangeven hoeveel banen er in het jaar 2011 in het jaar 2012, in het jaar 2013, in het jaar 2014, in het jaar 2015, in het jaar 2016, in het jaar 2017, in het jaar 2018, in het jaar 2019 en in het jaar 2020 – waarin herijking van de Nederlandse businesscase zal plaatsvinden- voor de Nederlandse industrie op basis van het ‘JSF-werk’ bijkomen, nu bekend is dat er bij BAE-systems nauwelijks of geen ‘JSF-werk’ zal binnenkomen? 

13. Wanneer ontvangt de Kamer een update over de gevolgen van de aanhoudende problemen bij de ontwikkeling en productie voor de JSF voor de Nederlandse vliegtuigindustrie? Wanneer ontvangt de Kamer een update over de gevolgen van de aanhoudende problemen bij de ontwikkeling en productie voor de JSF voor de Nederlandse businesscase?

14 Wat zijn de gevolgen van de aanhoudende problemen bij de ontwikkeling en productie van de JSF voor de Nederlandse testtoestellen? 

15. Welke gevolgen heeft de vertraging bij de productie van de JSF voor het langer doorvliegen met de F-16’s?

16. Kunt u deze vragen ruim voor het Defensie WGO Materieel van 7 november beantwoorden?

[1] NRC Handelsblad, 26 september 2011; The Guardian, 25 september 2011