Bank moet open zijn over investeringen

Bank moet open zijn over investeringen

Door Sjoera Dikkers op 15 februari 2011 Delen  

Het is onacceptabel dat Nederlandse banken investeren in bedrijven die
betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen. Ik ga ervan uit dat de betrokken
ministers deze mening delen en heb hen dat voorgelegd naar aanleiding van de
publicatie van de vierde editie van de ‘Eerlijke Bankwijzer’. De conclusie van dit onderzoek van Amnesty International, FNV
Mondiaal, Oxfam Novib, Milieudefensie en de Dierenbescherming luidt
dat banken olie- en mijnbouwbedrijven onvoldoende aanspreken over hun betrokkenheid
bij mensenrechtenschendingen
. De PvdA vindt dat financiële instellingen
volledig en voldoende moeten rapporteren over maatschappelijk verantwoord
ondernemen en investeren.

 

Hieronder de vragen die ik met mijn fractiegenoten Frans Timmermans
en Ronald Plasterk heb gesteld aan de ministers van Financiën, Buitenlandse
Zaken en Economische Zaken.

1. Heeft u kennisgenomen van de vierde editie van de ‘Eerlijke Bankwijzer’
van Amnesty International, FNV Mondiaal, Oxfam Novib, Milieudefensie en de
Dierenbescherming?

2. Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat Nederlandse banken investeren
in bedrijven die betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen?

3. Wat is uw reactie op het gegeven dat drie grondstofwinnende bedrijven
(Shell, Vedanta Resources en Barrick Gold) de laatste jaren systematisch
betrokken geweest zijn bij schendingen van mensenrechten, maar het merendeel van
de ondervraagde banken deze bedrijven onvoldoende hebben aangesproken over deze
ongewenste praktijkuitvoering?

4. Bent u van mening dat financiële instellingen volledig en genoeg
rapporteren over maatschappelijk verantwoord ondernemen en investeren?

5. In een eerdere uitspraak geeft u aan dat ‘Banken zijn geen gewone
bedrijven, banken hebben een publieke functie en daardoor ook een publieke,
maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daar spreek ik hen op aan, daar spreekt
het kabinet hen op aan, maar ook hun klanten en ook maatschappelijke
organisaties zoals de initiatiefnemers van de Eerlijke Bankwijzer. Op welke
wijze spreekt u banken hierop aan en welke concrete sancties zijn verbonden
indien zij niet voldoen aan de door u gewenste transparantie?

6. In de rangschikking van de ‘Eerlijke Bankwijzer’ scoort ABN AMRO het
slechtst. U heeft eerder gepleit dat ‘in de verslaglegging over 2010 ABN AMRO
meer aandacht moet besteden aan MVO’ en dat u als aandeelhouder de bank hierop
zou aanspreken. Heeft u dit inmiddels gedaan? Zo niet, waarom niet?