Borg op schoolboeken onwenselijk

Borg op schoolboeken onwenselijk

Door Metin Çelik op 23 september 2010 Delen  

Ik vind het onwenselijk dat er scholen zijn die tegen de afspraken in een
verplichte borg rekenen op gratis schoolboeken. Zo werpen zij alsnog een
financiële drempel op, zeker voor ouders met een smalle beurs. In de ergste
gevallen gaat het om 200 euro per leerling. Veel gezinnen hebben dat geld in
deze financieel moeilijke tijden hard nodig en kunnen daar niet een jaar op
wachten. Ik ben blij dat de Onderwijsinspectie er onderzoek naar gaat doen.

Een borgsom op gratis schoolboeken is niet in de geest van de wet. Om die
reden stelde ik er eerder al Kamervragen over. De minister zag toen nog niet de
noodzaak hier onderzoek naar te doen. In de tussentijd kreeg ik steeds vaker
berichten van ouders die hiermee te maken hebben. Ik ben dan ook blij dat de
inspectie erkent dat we deze problemen niet kunnen negeren.

Gratis schoolboeken zijn niet voor niets gratis. De PvdA heeft zich hiervoor
ingezet omdat onderwijs zo toegankelijk mogelijk moet zijn. Het onderzoek kan
verduidelijken hoeveel scholen onterecht borg vragen en hoe ernstig de situatie
is.

Ik zal de uitkomsten nauwlettend in de gaten houden en zou graag zien dat de
minister dat ook doet. Het is in ieder geval belangrijk dat we een einde maken
aan deze praktijken. Ze zijn tegen de regels en oneerlijk. Ik hoop dan ook dat
de Onderwijsinspectie de resultaten snel bekend maakt.

Hieronder mijn vragen aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap:

1. Hoe beoordeelt u het bericht dat scholen voor voortgezet onderwijs massaal
de afspraken over de borg voor gratis schoolboeken negeren?

2. Wat gaat u ondernemen met de (zwarte) lijst van scholen die de regels
overtreden, die de Vereniging Openbaar Onderwijs bij u heeft ingediend, behalve
de onderwijsinspectie erop laten toezien?

3. Vindt u dat een borg van meestal zo’n € 75, maar die in een enkel geval
wel oploopt tot € 200, recht doet aan de geest van de wet inzake het om niet ter
beschikking stellen van lesmateriaal aan de leerlingen in het voortgezet
onderwijs?

4. Betekenen borgen van zulke hoogtes dat minder draagkrachtige ouders die in
het verleden in aanmerking kwamen voor een toelage in het kader van de Wet
tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) per saldo met de
invoering van de gratis schoolboeken erop zijn achteruitgegaan?

5. Hebben de medezeggenschapsraden op de betrokken scholen telkens ingestemd
met de hoogte van de borg die de scholen vragen?

6. Neemt u het advies van de Vereniging Openbaar Onderwijs aan individuele
ouders over om de rekening gewoon niet te betalen? Zo nee, waarom niet?