Kabinet, voer kostendelersnorm AOW niet in

Kabinet, voer kostendelersnorm AOW niet in

Kabinet, voer kostendelersnorm AOW niet in
Foto Shutterstock

Door John Kerstens op 18 juni 2015 Delen  

Als meerdere mensen die aangewezen zijn op een uitkering samenwonen, kunnen kosten (zoals bijvoorbeeld voor huur en elektra) worden gedeeld. Er is dan iets te zeggen voor aanpassing van de uitkering. Dat ligt echter anders als mantelzorg voor een inwonende AOW-gerechtigde ouder wordt verricht. Dan is soms het enige alternatief daarvoor het naar een verpleegtehuis verhuizen van vader of moeder. Niet altijd fijn voor de ouder in kwestie, en ook niet in lijn met het beleid van het kabinet: bevorderen dat oudere mensen langer thuis kunnen blijven wonen. In het kader van dat laatste wordt veel verwacht van mantelzorg, en van mantelzorgers. Het ‘straffen’ van betrokkenen met een aanpassing van de AOW-uitkering lijkt dan ook op het paard achter de wagen spannen. Als we een belangrijke rol weggelegd zien voor mantelzorg (en dat zien we), dan moeten we ’t stimuleren en niet frustreren.

Vorig jaar mei heeft de PvdA er op aangedrongen de zogenoemde ‘kostendelersnorm’ in deze gevallen niet in te voeren en in plaats daarvan een visie op mantelzorg te ontwikkelen. Daarnaast is het mede tegen de achtergrond van bijvoorbeeld het naar gemeenten (en daarmee dichter bij mensen) brengen van een deel van de zorg beter eerst te zien en ervaren hoe mantelzorg zich verder ontwikkelt. Het kabinet heeft dat toegezegd: de ‘kostendelersnorm AOW’ ging in de ijskast, zodat onderzocht zou kunnen worden wat de effecten van invoering ervan zouden zijn op mantelzorg.

Vandaag heeft het Sociaal Cultureel Planbureau (dat gevraagd is een en ander te onderzoeken) het gevraagde rapport uitgebracht. Daarin wordt de opvatting van de PvdA bevestigd: de kostendelersnorm AOW kan mantelzorg belemmeren en er is meer tijd nodig om te zien en ervaren hoe mantelzorg zich verder ontwikkelt.

Het kabinet heeft vandaag besloten invoering van de regeling daarom uit te stellen. Dat is winst, maar de PvdA zet een stap verder en roept het kabinet op de kostendelersnorm in de AOW niet in te voeren. Nu niet, later ook niet. Wat de PvdA betreft, komt van uitstel dus afstel.