Kabinet sluit zwakken in de samenleving uit

Kabinet sluit zwakken in de samenleving uit

Door Job Cohen op 8 december 2011 Delen  

Komende zaterdag zijn Emile Roemer en ik aanwezig bij
de manifestatie
‘Armoede werkt niet
‘ om zo mensen die onevenredig hard worden geraakt door
de stapeling van bezuinigingen, te steunen in hun strijd.

We schreven hierover een opiniestuk in NRC Handelsblad: ‘Omdat VVD, CDA en
PVV liever hun eigen vrienden ontzien, betalen mensen die zorg, begeleiding of
ondersteuning nodig hebben het gelag. Het wrange vooruitzicht voor deze mensen
is werkloosheid, armoede en uitsluiting. Tegen dit beleid verzetten wij ons.’

Hieronder  het volledige opiniestuk, zoals verschenen  in het NRC Handelsblad
van 8 december:

Jobs, jobs and jobs, daar draait het om, vertelde minister-president Rutte
tijdens zijn werkbezoek bij de Amerikaanse president Obama. Het is te hopen dat
deze niet goed heeft geluisterd naar onze premier. Ons kabinet schrapt alleen al
in de sociale werkplaatsen zestigduizend banen. Een slechtere adviseur kon Obama
niet over de vloer krijgen.

Zou onze premier ook jobs, jobs en jobs durven zeggen tegen medewerkers in de
geestelijke gezondheidszorg en tegen leraren in het speciaal onderwijs die
worden ontslagen, of tegen thuiswonende jongeren die door de maatregelen van dit
kabinet verantwoordelijk worden voor het levensonderhoud van hun ouders, als die
een uitkering hebben?

Iedereen snapt dat we in tijden van crisis moeten bezuinigen, maar VVD, CDA
en PVV tonen wel heel duidelijk wie hun vrienden zijn. Belastingvoordelen voor
multinationals, bonussen voor topmanagers en subsidies voor villabezitters
blijven onaangetast. In begeleiding, werk, inkomen en zorg van mensen met een
lager inkomen wordt hard gesnoeid.

Dit is niet alleen slecht voor de mensen, maar ook funest voor de
samenleving. Achter deze afbraakplannen zit een beeld dat investeren in mensen
met een arbeidsbeperking, een leerprobleem of een psychische stoornis niet loont
en dat deze mensen het zelf maar moeten redden. ‘Eigen verantwoordelijkheid’,
noemt het kabinet dit.

Wij hebben in het afgelopen jaar gesproken met veel mensen die graag hun
‘eigen verantwoordelijkheid’ nemen – met de vaders en moeders die dankzij het
persoonsgebonden budget kunnen zorgen voor hun gehandicapte kind, en met de
leraren in het speciaal onderwijs die met hun inzet voorkomen dat kinderen
kansloos aan de kant komen te staan. Wij spraken ook met de medewerkers uit de
geestelijke gezondheidszorg. Zij willen niets liever dan hun
verantwoordelijkheid nemen en mensen beter maken, maar zij worden gekort, omdat
het kabinet niet snapt dat de kosten van een onbehandelde psychiatrische patiënt
hoger zijn dan de behandeling zelf.

Je hoeft geen pedagoog te zijn om te zien dat kinderen die extra aandacht
nodig hebben geen kans maken op de arbeidsmarkt met minder speciaal onderwijs.
Iedereen die weleens met deze jongeren of begeleiders gesproken heeft, ziet het.
Het is ook niet moeilijk om te begrijpen dat jongeren met een licht
verstandelijke beperking die straks begeleiding naar en toegang tot de
arbeidsmarkt en een deel van hun inkomen kwijtraken, straks gemakkelijk in de
criminaliteit kunnen belanden.

Je kunt sowieso geen banen creëren door deze weg te bezuinigen. Mensen in de
sociale werkplaatsen hebben nu een baan en leveren nu hun aandeel aan de
samenleving. De regering weet dat zij bij een regulier bedrijf amper aan het
werk komen. Op dit moment heeft nog geen 4 procent van de bedrijven jongeren met
een arbeidsbeperking in dienst. Mensen werken begeleid vanuit de sociale
werkplaats. Zodra dit stopt, zal bijna geen enkele werkgever hen nog in dienst
nemen. De zestigduizend mensen voor wie in de toekomst op de sociale werkplaats
geen plaats meer is, zullen verdwijnen achter de geraniums en terechtkomen in de
bijstand. Als zij dan nog aan de bak komen, zal het voor minder dan het
minimumloon zijn. Dit is de wrange kroon op de torenhoge bezuinigingen van dit
kabinet.

VVD, CDA en PVV zijn blijkbaar vergeten waarom belangrijke voorzieningen als
de sociale werkplaats, het speciaal onderwijs, de bijstand en de zorg zo
zorgvuldig zijn opgebouwd. Van goede zorg worden we allemaal beter, ouder en
productiever. Het persoonsgebonden budget is juist uitgevonden om mensen zelf
hun verantwoordelijkheid te laten nemen over hun zorg, hun werk en hun inkomen.
De sociale werkplaats helpt mensen vooruit die in een regulier bedrijf niet
meekomen. Hier wordt werk verzet naar het vermogen van mensen. Daar staat een
eerlijk cao-loon tegenover. Het speciaal onderwijs is cruciaal om kinderen net
dat extra zetje te geven om een waardevol leven te leiden. Dit kun je kapot
bezuinigen, maar dan schuif je deze kinderen aan de kant als onrendabel.

Omdat VVD, CDA en PVV liever hun eigen vrienden ontzien, betalen mensen die
zorg, begeleiding of ondersteuning nodig hebben het gelag. Het wrange
vooruitzicht voor deze mensen is werkloosheid, armoede en uitsluiting. Tegen dit
beleid verzetten wij ons.

Delen: