Kabinet moet banen behouden en creëren

Kabinet moet banen behouden en creëren

Door Job Cohen op 7 december 2011 Delen  

Het kabinet moet met een crisispakket komen waarmee we banen in Nederland
kunnen behouden en creëren. Het kan niet langer wegkijken terwijl de economie
krimpt, de werkloosheid toeneemt, de armoede stijgt en de koopkracht van de
lage- en middeninkomens onder grote druk staat. Ik heb premier Rutte daartoe
opgeroepen tijdens
het
debat
over het rapport
‘De
sociale staat van Nederland 2011’
van het Sociaal en Cultureel Planbureau
(SCP).

Het SCP-rapport
omvat
een sombere analyse
. Het gaat goed met Nederland -nog wel- maar mensen zijn
onzeker over de toekomst. We hebben een kabinet nodig dat die zorg serieus neemt
en aan het werk gaat om Nederland sterker te maken.

Een kabinet dat geen loze praatjes over jobs, jobs en jobs houdt en
ondertussen verantwoordelijk is voor duizenden extra werklozen. Nederland raakt
in een crisis, de werkloosheid neemt snel toe en dit kabinet kijkt weg en doet
niks. De premier moet met grote urgentie aan het werk gaan en met een
crisispakket te komen waarmee we banen in Nederland kunnen behouden en creëren.

Het kabinet gaat doelbewust voorbij aan de vele waarschuwingen van het SCP en
het Centraal Bureau voor de Statistiek. Lagere inkomens, werkende armen,
eenoudergezinnen en mensen die extra zorg nodig hebben gaan de rekening van de
kleinere koek van Rutte betalen. Sommige gezinnen met lage inkomens
gaan
er tientallen procenten op achteruit
en komen in de problemen.

Het SCP
uitte
forse kritiek
bij de presentatie van het rapport. ‘Het kabinet is blind voor
de gevolgen van de bezuinigingen’, aldus de opstellers van het rapport. De
premier liet weten deze kritiek
als
aanmoediging te zien
om door te gaan. Nederland doet het economisch slechter
dan onze omringende landen, de gezondheidsverschillen nemen toe, de laagste
inkomens krijgen te maken met een stapeling aan bezuinigingen, tot tientallen
procenten van hun inkomens, en de premier ziet dit als aanmoediging om op
dezelfde weg door te gaan. Dat is niet blind, dat is gewoon doelbewust rechts
beleid.

Lees ook mijn integrale
spreektekst (pdf).

Delen: