Kabinet moet meer doen tegen laaggeletterdheid

Kabinet moet meer doen tegen laaggeletterdheid

Door Job Cohen op 5 september 2011 Delen  

Uit een
advies
van de Gezondheidsraad
blijkt dat mensen die slecht kunnen lezen en
schrijven een kwetsbare gezondheid hebben en vaker aan ernstige ziektes lijden.
De PvdA roept het kabinet om de strijd tegen laaggeletterdheid weer actief op te
pakken en niet weg te kijken.

Het raakt me zeer dat mensen die slecht kunnen lezen en schrijven bewijsbaar
minder gezond zijn. Premier Rutte beloofde bij zijn aantreden dat hij er voor
alle Nederlanders zou zijn. Bij de bezuinigingen in de zorg heeft hij laten zien
geen oog te hebben
voor chronisch zieken en gehandicapten
. Ik roep hem op deze groep mensen
niet in de steek te laten! Juist het aanpakken van laaggeletterdheid levert niet
alleen winst op voor de gezondheidszorg, maar geeft ook ruimte aan talent dat nu
blijft liggen. In dit land, in deze moeilijke tijd kunnen we het ons niet
veroorloven om talent te laten liggen en geld te verspillen omdat we problemen
niet bij de wortel aanpakken!

Het gezondheidsprobleem komt bovenop de problemen die laaggeletterden
dagelijks ondervinden, onder andere op de arbeidsmarkt. Daarom moet het kabinet
actief strijden tegen laaggeletterdheid. Zeker nu het kabinet zo de nadruk legt
op de eigen verantwoordelijkheid van mensen, is het duidelijk dat voldoende
kunnen lezen en schrijven in ieders rugzak hoort te zitten. We moeten deze grote
groep mensen niet aan hun lot overlaten. Ik zal hier tijdens de Algemene
Beschouwingen daarom ook aandacht aan besteden.

Delen: