Kabinet maakt zorg onbetaalbaar

Kabinet maakt zorg onbetaalbaar

Door Eeke van der Veen op 4 september 2011 Delen  

De PvdA wil voorkomen dat het aantal zorgverzekerden met een
betalingsachterstand verder stijgt. Dat aantal is de afgelopen jaren al
schrikwekkend
gestegen
. Voor de mensen met ernstige schuldenproblematiek moet de
schuldhulpverlening beschikbaar blijven.

Het kabinet gaat door met het stapelen van bezuinigingen zonder te kijken
waar ze neerkomen. De maatregelen in de zorg zullen niet alleen de kwetsbaarste
mensen, maar ook mensen met een normale baan, hard raken. Dan te bedenken dat
honderdduizenden Nederlanders een betalingsachterstand van meer dan zes maanden
hebben bij hun zorgverzekeraar. In 2011 is het aantal wanbetalers gestegen tot
ruim 300.000 personen. De PvdA wil koste wat kost voorkomen dat deze groep in de
toekomst verder groeit.

Nu moeten deze mensen gedwongen betalingsregelingen treffen. Het maakt het
des te onbegrijpelijker dat dit kabinet het mes in de schuldhulpverlening zet.
Waar mensen met schulden er zelf niet uitkomen, moeten ze geholpen worden om de
schuldproblematiek zo snel mogelijk op te lossen. De kabinetsplannen roepen ook
vragen op over wat er gebeurt als mensen die amper boven het sociale minimum
uitkomen een gedwongen betalingsregeling moeten accepteren. De PvdA staat ervoor
dat mensen met schulden de kans krijgen om op een menswaardige manier hun
schulden af te betalen. samen met mijn collega heb ik hierover Kamervragen
gesteld aan minister Schippers van Volksgezondheid.

Door de lagere dekking in het basispakket, het verhogen van het eigen risico,
een stijging van de zorgpremies en verlagen van de zorgtoeslag zullen gezinnen
er jaarlijks vele honderden euro’s op achteruit gaan. De PvdA vindt dit niet
alleen oneerlijk, maar bovenal onverantwoord.