Kabinet kiest voor polarisatie en retoriek

Kabinet kiest voor polarisatie en retoriek

Door Han Noten op 7 december 2010 Delen  

Dit kabinet is niet solidair met toekomstige generaties, en heeft niet de ambitie om kansen te vergroten van de mensen die niet veel kansen hebben. Het verdeelt de pijn van de bezuinigingen niet eerlijk en schroeft onze bijdrage aan de internationale gemeenschap en rechtsorde terug. Tenslotte zet dit kabinet het beginsel van de rechtstaat als bindend en verbindend principe van onze samenleving op het spel. Dit is bovendien een kabinet van polarisatie en retoriek. Dat zei ik vandaag bij de Algemene Politieke Beschouwingen in de Eerste Kamer.

Polarisatie en retoriek
Volgens de PvdA kiest dit kabinet voor retoriek en polarisatie. In mijn bijdrage aan het debat zei ik hier het volgende over:

‘Mijnheer de voorzitter: Men kan niet de ‘premier van alle Nederlanders’ zijn en tegelijk politiek afhankelijk van een stroming die een belangrijke groep burgers zoveel mogelijk uitsluit. Met de vorming van dit kabinet is dan ook definitief een einde gekomen aan een lange periode van pacificatie in de Nederlandse politiek. In bijna dertig jaar is onder ministers-presidenten als Lubbers, Kok en Balkenende de politieke middenweg gezocht in kabinetten met een breed draagvlak. De tegenstellingen in de samenleving zijn in die periode verminderd en dat heeft ons land tot een van de meest welvarende van Europa gemaakt. Wij hebben niet voor niets de laagste werkloosheid, de meest flexibele arbeidsmarkt, en bijna de laagste staatsschuld (als percentage van het BBP) in de Europese Unie. Een kabinetsbeleid dat for better and for worse altijd enigszins naar het midden tendeerde en gelijktijdig grote politieke wendingen vermeed, heeft daaraan een belangrijke bijdrage geleverd. Het nieuwe kabinet zou zich in die verworvenheid kunnen koesteren. Maar dat doet het kabinet niet. Het kiest voor polarisatie én retoriek.’

Vrijheid
In mijn bijdrage wees ik erop dat ‘de leden van mijn fractie het als de opdracht van de overheid, de politiek en daarmee van deze regering beschouwen om de mensen in dit land te bevrijden: te bevrijden van angst, van hindernissen op de weg naar zelfontplooiing, te bevrijden van de ongelijkheid, te bevrijden van het wantrouwen. Neemt deze regering haar verantwoordelijkheid? Draagt zij bij aan de vrijheid van haar burgers? Dat is de politieke vraag die de leden van mijn fractie zich bij voortduring zullen stellen. En daarbij mijnheer de voorzitter, zult u de volgende vijf invalshoeken iedere keer weer in onze beoordeling tegen komen:
– Solidariteit met toekomstige generaties;
– Vergroten van kansen voor de mensen die niet veel kansen hebben;
– De mate waarin de pijn van bezuinigingen eerlijk verdeeld wordt;
– Bijdrage aan het versterken van de internationale gemeenschap en de internationale rechtsorde;
– Respecteren en uitdragen van de beginselen van de rechtstaat;’

Op al deze vijf punten schiet dit kabinet dus tekort.

Vrijheid raakt buiten beeld
In het debat wees ik er tenslotte op dat dit kabinet grote woorden heeft voor klein beleid:

‘Dit kabinet kiest voor de vrijheid om winst te maken in de zorg. Het kiest voor de vrijheid om 130 kilometer op de snelweg te rijden. Het kiest voor de vrijheid om te roken in het café, kiest voor de vrijheid van banken om de zelf opgelegde code naast zich neer te leggen., kiest voor de vrijheid om zoveel mogelijk te consumeren, de vrijheid energie te verspillen, de vrijheid te vervuilen. En tot slot, dit kabinet vindt sommige mensen een beetje minder vrij dan anderen. Mijnheer de voorzitter: terwijl dit kabinet bezig is met dat kleine, raakt de werkelijke diepere betekenis van dat fenomenale begrip “vrijheid” buiten beeld.

Voor de leden van mijn fractie is “vrijheid” een zware verplichting. Zij beschouwen het als hun opdracht om anderen in staat te stellen om zich te bevrijden van hun angst en onzekerheid. Vrijheid is meer dan het recht om te consumeren en het recht om macht uit te oefenen. Vrijheid is niet het recht van de sterkste en het is zóveel meer dan het recht van de meerderheid. Mijnheer de voorzitter; naar onze overtuiging is een vrijheid zonder moraal een vrijheid zonder betekenis. Vrijheid is naar onze overtuiging niet door god gegeven, zij is geen natuurrecht dat absoluut en onvoorwaardelijk tot onze beschikking staat. Integendeel, vrijheid is een geschenk van de ene mens aan de ander. Geen vrijblijvend geschenk, maar een geschenk met daaraan gepaard de verplichting om het door te geven.’

Download hier mijn volledige bijdrage aan het debat (pdf) >

Lees hieronder mijn volledige bijdrage aan het debat:

 PvdA_Noten_Bijdrage Aan de Algemene Politieke Beschouwingen in de Eerste Kamer

Delen: