Kabinet, investeer in werk

Kabinet, investeer in werk

In steden als Rotterdam, Dordrecht en Maastricht wordt de zogenaamde
vijf-procent-regeling gebruikt om werkloosheid te bestrijden. Deze regeling
houdt in dat bij de aanbesteding van werken, de overheid voorwaarden stelt om
mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt werkervaring op te laten doen. Deze
methode zou het kabinet ook kunnen toepassen.

Onder het motto ‘onafhankelijk en vrij, maar niet over de partij’ worden
op pvda.nl regelmatig columns gepubliceerd.

‘Investeren in werk is nu het belangrijkst,’ zei Mariëtte Hamer twee weken
geleden in reactie op de Miljoenennota 2010. Ik ben het volledig met haar eens.
Het is dan ook hartstikke goed dat het kabinet in tijden van een economische
neergang blijft investeren. Een overheid die bezuinigt, verergert de economische
crisis. Daar is iedereen in Nederland het inmiddels wel over eens.

Investeren in werk dus. Maar hoe dan? Naast maatregelen als de deeltijd-WW en
een belangrijk plan om de jeugdwerkloosheid in Nederland te lijf te gaan, zou
het kabinet meer kunnen kijken naar slimme en innovatieve projecten die op
lokaal niveau al resultaat hebben. Steden als Rotterdam, Dordrecht en Maastricht
hebben de afgelopen jaren succesvol gewerkt met de zogenaamde vijf
procent-regeling. Bij het aanbesteden van publieke werken, zowel in de fysieke
als in de sociale sector, nemen deze steden voorwaarden op in de aanbesteding om
mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt werkervaring op te laten doen. Bij
de uitvoering van de opdracht worden werklozen ingezet, stagiaires of mensen die
vallen onder de Wet sociale werkvoorziening. Hieraan moet minimaal vijf procent
van de aanbestedingssom worden besteed. Met een aantal dure woorden noemen we
dat Social return on investment. Dat heeft in de afgelopen jaren al vele
duizenden mensen aan werk en werkervaring geholpen.

Begin dit jaar was minister Eurlings in zijn beantwoording van Kamervragen
nog afwijzend over het idee om de vijf procent-regeling ook toe te passen bij
toekomstige aanbestedingen bij de rijksoverheid. De regeling zou te ingewikkeld
zijn, te weinig opleveren en de markt afschrikken. De ervaringen in Rotterdam
laten echter zien dat dit onzin is. In Rotterdam zorgt de vijf procent-regeling
elk jaar voor honderden jonge mensen voor werkervaring en perspectief op een
baan. Het bedrijfsleven in Rotterdam is positief en werkt al jaren met de
regeling. De jeugdwerkloosheid in Nederland dreigt op te lopen en met regelingen
als deze kunnen we jonge mensen in conditie houden. Met de aanstaande
vergrijzing is dat cruciaal voor Nederland. Dus kabinet, kijk naar de ervaringen
in de lokale politiek, stap over je koudwatervrees heen, en investeer in werk
met de vijf procent-regeling!

Delen: