Kabinet schuift verantwoordelijkheid bijstand af naar gemeente

Kabinet schuift verantwoordelijkheid bijstand af naar gemeente

Door Hans Spekman op 1 december 2011 Delen  

De PvdA vindt het onverantwoord dat gemeentes vanaf 1 januari 2012 de gewijzigde bijstandswet moeten uitvoeren, zonder dat de verantwoordelijke wethouders er voldoende budget voor krijgen. Het gevolg is dat gemeentes die hun begroting niet rond krijgen moeten bezuinigen, enkel en alleen omdat het kabinet haar verantwoordelijkheid niet neemt. Ik verwacht en hoop op veel opstandige wethouders en gemeenteraadsleden.

Het kabinet schuift de verantwoordelijkheid voor de bijstand door naar de gemeentes. Gemeentes krijgen steeds meer taken van de regering, maar ze krijgen hiervoor geen cent extra. Als de crisis doorwoekert, kunnen meer mensen hun baan verliezen en in de bijstand terechtkomen, waardoor de uitgaven voor de bijstand stijgen.

Wethouders moeten straks gaan bezuinigen op zorg in de buurt, schoolgebouwen of de straatverlichting, omdat het kabinet haar verantwoordelijkheid niet neemt.

Het kabinet laat gemeentes voor honderden miljoenen het schip in gaan. Gemeentes door het hele land hebben te maken met enorme tekorten op hun begroting doordat de rijksfinanciering van de Wet Werk en Bijstand de kosten niet dekt. Dat is tegen alle afspraken in. De PvdA vindt het dan ook onbegrijpelijk dat het kabinet haar verantwoordelijkheden in de schoenen van gemeentes probeert te schuiven.

De pijnlijke keuzes die gemeentes moeten maken, zijn eigenlijk voor rekening van de rijksoverheid. Daar komt nog bij dat wethouders allerlei extra taken krijgen toegeschoven. De gemeentes zijn nu al vleugellam, nog voordat zij met nieuwe taken als bijvoorbeeld de Wet Werken naar Vermogen en Wet Maatschappelijke Ondersteuning moeten beginnen.