Kabinet bezuinigt over de rug van de meest kwetsbaren

Kabinet bezuinigt over de rug van de meest kwetsbaren

Door Mariëtte Hamer op 18 mei 2011 Delen  

De PvdA heeft grote bezwaren bij het
Bestuursakkoord.
Wederom blijkt dat het kabinet de rekening van de crisis neerlegt bij de meest
kwetsbaren van de samenleving; bij mensen met een arbeidshandicap,
zorgbehoevenden en dan vooral ouderen, maar ook bij de belastingbetaler in
algemene zin. Daarom komt de PvdA in actie tegen dit bestuursakkoord.
Kom
op 25 mei naar Den Haag
, en op
woensdag
8 juni naar Ulft
om te demonstreren tegen dit oneerlijke akkoord.

Gemeenten krijgen meer taken en bevoegdheden, maar niet het budget wat daar
bij hoort. Sterker, het regeerakkoord verplicht ze al fors te bezuinigen en daar
komt met het Bestuursakkoord nog eens een 2 miljard bij. Hierdoor wordt het
gemeenten onmogelijk gemaakt sociaal beleid te voeren. Dit zal grote gevolgen
hebben voor bijvoorbeeld onze ouderen in verpleeg- en verzorgingstehuizen,
mensen met een arbeidshandicap, mantelzorgers, kinderen in de jeugdzorg,
daklozen, vrouwen in blijf- van-mijn-lijfhuizen. De PvdA vindt dat onacceptabel
en onverantwoord en steunt gemeenten die het akkoord afwijzen.

Het zware beroep dat op gemeenten wordt gedaan, waardoor sommige kopje onder
dreigen te gaan, zal er toe leiden dat arbeidsplekken bij sociale werkplaatsen
worden wegbezuinigd. Werkplaatsen die (jonge) mensen met een arbeidshandicap,
die binnen de reguliere arbeidsmarkt vrijwel geen kans maken, de kans bieden
toch een eigen boterham te verdienen. Zonder de steun van sociale werkplaatsen
raken ze werkeloos, komen aan de kant te staan en zijn veroordeeld tot de
bijstand. In plaats van mensen aan het werk te helpen bereikt dit Kabinet het
tegenovergestelde.

Een ander gevolg van het Bestuursakkoord is dat het in de toekomst uitmaakt
of je in een ‘arme’ of ‘rijke’ regio woont. Dit komt niet alleen omdat rijke
regio’s minder gehavend uit de strijd zullen komen, maar ook omdat voorzieningen
afhankelijk worden van het budget van gemeenten. Zorg en AWBZ zijn Rijkstaken.
In de basis is het aanbod van zorg overal hetzelfde. Dat wordt verleden tijd, de
praktijk zal per gemeente verschillen. Is dit de kant die we op willen?

Ook de PvdA vindt dat er bezuinigd moet worden, hier ontkomen we niet aan.
Doe dit dan wel op een eerlijke manier, laat de sterkste schouders de zwaarste
lasten dragen. De PvdA wil zoveel mogelijk mensen laten meedoen, juist ook
diegenen die hier wat steun bij nodig hebben. Iedereen de kans bieden het beste
uit het leven te halen, daar gaat het om. We zijn voorstander van
decentralisatie, meer taken en bevoegdheden naar gemeenten. Maar door hier niet
het bijbehorende budget tegenover te stellen maak je gemeenten blij met een dode
mus, wordt het voeren van sociaal beleid onmogelijk en zijn de meest kwetsbaren
in de samenleving de dupe. In dat geval kent het Bestuursakkoord alleen maar
verliezers. Het kán en moet anders!

Laat je stem horen en kom:  
-  
 Woensdag
25 mei naar ’t Plein in Den Haag, tussen 12.30 en 14.00 uur

-  
 En
woensdag 8 juni naar Ulft, tussen 10.00 en 14.00 uur

Delen: