Meer blauw op straat

Meer blauw op straat

Door Attje Kuiken op 15 november 2010 Delen  

De PvdA wil meer agenten zichtbaar op straat. Agenten die goed beloond moeten
worden voor hun zware werk. De plannen van het kabinet zullen echter leiden tot
minder agenten op straat en in de wijk door extra taken, landelijke prioriteiten
en forse bezuinigingen. Bovendien komen er geen 3000 extra agenten bij, zoals in
het regeerakkoord staat, omdat hier onvoldoende geld voor is uitgetrokken. Wel
wordt de politie op de nullijn gezet en krijgen studentagenten geen salaris
meer. Daarmee legt dit kabinet de rekening van veiligheid neer bij de agenten
zelf.

Bovendien zal de invoering van de nationale politie, zoals het kabinet
voornemens is, eveneens leiden tot minder agenten in de wijk. Het is een goed
streven om tot een slimmer werkende politie te komen. Aan het model van de
nationale politie kleven echter aantoonbare nadelen. Door de focus op landelijke
speerpunten en de justitiële bril zal de lokale politiezorg ondergesneeuwd
raken. Het risico bestaat dat de waan van het Binnenhof gaat regeren. Verder
leiden reorganisaties vaak tot meer bureaucratie en kosten ze altijd veel geld.

Tenslotte is het nieuwe systeem van de politie voor het verwerken van
aangiften en processen-verbaal te traag, complex en gebruiksonvriendelijk. Deze
software heeft heel veel gekost, maar werkt niet. Waar een aangifte vroeger tien
minuten kostte zijn agenten nu een uur kwijt. Informatie gaat verloren en de
werkdruk van agenten stijgt. Het is schandalig dat een systeem dat juist bedoeld
was om het werk van agenten simpeler te maken, agenten meer achter het bureau
houdt.

Om de ICT-problemen op te lossen ziet de PvdA twee mogelijkheden: De minister
geeft harde garanties dat het systeem op korte termijn beter gaat werken. Als
dat niet lukt, dan is er maar één oplossing mogelijk en dat is de stekker eruit
trekken. Een nieuw systeem om de slagkracht van de politie te vergroten is dan
noodzakelijk.