Juist kansen pakken met binnenvaart

Juist kansen pakken met binnenvaart

Door Albert de Vries op 24 juni 2013 Delen  

De Partij van de Arbeid ziet liever meer vervoer over water dan nog meer vrachtwagens op de Nederlandse wegen. Daarom moeten de bezuinigingen op de bediening van sluizen en bruggen een andere invulling krijgen. Als we de Nederlandse binnenvaart stimuleren is dat beter voor het milieu, efficiƫnter en goedkoper. Ik zal minister Schultz oproepen af te zien van de geplande bezuinigingen en alternatieven presenteren.

Minister Schultz wil bezuinigen op de brug- en sluisbediening. Dat is in strijd met haar eigen programma ‘Beter benutten‘. Nederland heeft een fijnmazig stelsel van vaarwegen. Bij het doorvoeren van de bezuinigingen kunnen binnenvaartschepen de vaarwegen minder benutten. Dat is kapitaalvernietiging.

Niet alleen het rijk, maar ook provincies en gemeenten hebben fors geïnvesteerd in deze waterwegen. Ook recent nog, zoals rond Meppel en bij de sluis van Eefde. Maar als sluizen en bruggen door bezuinigingen ’s avonds of ’s nachts niet meer worden bediend, kunnen er veel minder schepen langs. Dat zou betekenen dat vele tonnen aan lading weer over de weg moeten. Met als gevolg: meer verkeer op de weg en meer luchtvervuiling.

Voor de schepen die nog wel blijven varen zullen de wachttijden fors toenemen. Ook dat maakt vervoer over water minder aantrekkelijk. Het vraagt bovendien om extra investeringen in wachtplaatsen en veiligheid. Kortom, de voorgenomen bezuinigingen zullen een flinke schadepost voor onze economie zijn, duurzaamheiddoelstellingen geweld aandoen en meer drukte op de wegen brengen.

De PvdA zou liever geld uit het programma ‘Beter benutten’ en de ‘Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen’ gebruiken om de bediening van bruggen te verbeteren. Bijvoorbeeld door sluis- en brugbedieningen meer en sneller te automatiseren. Dan kun je met veel minder mensen vanuit een centrale plek vele bruggen en sluizen bedienen. Dat gebeurt al op de Maasroute en op vaarwegen in Zeeland.

Daarnaast kun je ervoor kiezen niet-geautomatiseerde bruggen en sluizen op afroep te bedienen. Het personeel hoeft dan niet voortdurend op een vaste plek aanwezig te zijn, maar komt alleen als het nodig is. Ten slotte is het een prima idee om belanghebbenden mee te laten betalen aan het beheer van vaarwagen. Daarbij kun je denken aan verladers, de recreatiesector en het (regionale) bedrijfsleven. Die zouden dan een jaarlijkse bijdrage kunnen doen, of kunnen betalen per passage of voor de omvang van de lading.

De PvdA zet zich al langere tijd in om de binnenvaart uit de crisis te halen. Daarvoor zijn inmiddels meerdere voorstellen gedaan. Er is forse overcapaciteit in met name de zogeheten ‘droge ladingsector’ en een overkill aan regels voor kleinere schepen. Laten we zorgen dat overcapaciteit gesaneerd kan worden en dat onnodige regels afgeschaft worden. Daarnaast blijft de modernisering en verduurzaming van de sector achter. Dat is zonde. De binnenvaart biedt goede kansen voor de economie, het milieu en onze infrastructuur. De PvdA wil die kansen pakken.