Stel visstroperij strafbaar

Stel visstroperij strafbaar

Door Joyce Sylvester op 26 juni 2012 Delen  

Visstroperij is een ernstig delict dat de beroepsgroep benadeelt en de visstand schade toebrengt. De huidige wetgeving schiet tekort om dit probleem aan te pakken. De Partij van de Arbeid steunt daarom een wetsvoorstel dat dinsdag in de Senaat wordt behandeld. Hierin wordt voorgesteld dat visstroperij als misdrijf strafbaar wordt gesteld.

Onderdeel van het voorstel is een verhoging van de maximumstraf in de vorm van een fikse geldboete. De vraag is wel hoe de voorgestelde aanpak in de praktijk gaat uitpakken. Van een hogere straf gaat weliswaar een preventieve werking uit, maar het helpt alleen als de straf ook wordt geëist en vervolgens opgelegd. Het ligt niet in de lijn der verwachting ligt dat het Openbaar Ministerie ook daadwerkelijk zwaardere straffen zal gaan eisen. Daar komt bij dat er op dit moment niet genoeg handhavingscapaciteit beschikbaar is.

Ook zal er gekeken moeten worden naar de afzet. Gestroopte vis vindt zijn weg naar bijvoorbeeld de detailhandel en restaurants. Wil visstroperij in de toekomst adequaat en effectief worden bestreden, dan is het noodzakelijk dat de detailhandel en de horeca onder de administratieplicht gaan vallen. Het is namelijk van belang dat de consument meer duidelijkheid krijgt over met name de herkomst van vis.

Delen: