Door Roelof van Laar op 30 juni 2016 Delen  

In Afrika is ruim de helft van de bevolking jonger dan 18. Toch wordt er nauwelijks naar hen geluisterd, zeker niet door overheden. In Nederland kennen we een lange traditie van jongerenvertegenwoordigers en jongerenparticipatie. Toch kan ook de positie van jongeren in Nederland in de ontwikkelingssector nog flink verbeteren. Eerlijk werk en échte participatie zijn binnen ontwikkelingssamenwerking nog niet altijd vanzelfsprekend. Daarom presenteer ik vandaag het actieplan Jongeren Voorop (pdf).

De PvdA strijdt al jaren tegen misbruik van stages en werkervaringsplaatsen. Jongeren doen vaak echt werk tegen niet meer dan een vergoeding van een paar honderd euro per maand. Dit komt in alle sectoren voor, ook binnen ontwikkelingsorganisaties. Mijn indruk is dat dit toeneemt. Ik sprak een jongen die al twee jaar op dit soort plekken zit en geen minimumloon krijg. Ik sprak een meisje die een contract heeft voor een dag in de week, maar vijf dagen moet werken. Heel veel jongeren herkennen dit beeld omdat het henzelf overkomt of omdat ze iemand kennen die klem zit. Jongeren accepteren dit soort ‘werk’, omdat ze niet anders kunnen.

Ik pleit voor meer echt werk voor jongeren, bijvoorbeeld door dat verplicht te stellen in subsidies en tenders. En voor meer kleine, vernieuwende organisaties te steunen. Daar werken namelijk vaak veel meer jongeren. Ook wil ik het succesvolle YEP programma uitbreiden, zodat meer jongeren internationale werkervaring op kunnen doen. En elke organisatie die geld ontvangt zou goed, eerlijk werk moeten bieden. Niet alleen in Nederland maar ook in partnerlanden.

Nederland kent al sinds de jaren zeventig jongerenvertegenwoordigers. Prinses Beatrix was ooit de eerste. Nu worden jongerenvertegenwoordigers gelukkig door jongeren en jongerenorganisaties gekozen. Ik wil hun positie versterken, bijvoorbeeld door ze meer te betrekken bij het werk op het ministerie. Er zijn ook landen die wel een jongerenvertegenwoordiger willen sturen, maar daar geen budget voor hebben. Het zou mooi zijn als Nederland aan haar partnerlanden wil vragen of zij hen daarbij kunnen helpen, zodat er nog meer echte jongerenvertegenwoordigers komen en jongeren beter gehoord worden.

Jongeren gaan vaak voorop bij sociale en technologische veranderingen. Door politici wordt er soms echter niet echt naar hen geluisterd. Hopelijk draagt dit actieplan eraan bij dat de positie van jongeren binnen ontwikkelingssamenwerking verder wordt versterkt. In Nederland, en daarbuiten.

Delen: