Jongeren verdienen zekerheid

Jongeren verdienen zekerheid

Als je eindelijk klaar bent met je opleiding – kom je dan ook aan het werk? En is het werk waar je een beetje mee verdient? Kan je er volgende week uitvliegen of krijg je ook een goed contract? Komt er dan – ooit – een eigen huis in zicht?

Maar ook: wat doet het met je als iedereen de hele dag benadrukt dat deze toets of deze beslissing zo belangrijk is. De stress als je in armoede moet opgroeien. Als je schulden zich opstapelen. In gesprekken met jongerenorganisaties kwamen die zorgen duidelijk naar voren. Veel jongerenclubs hebben zich verenigd in Coalitie-Y en zij noemden precies de dingen waar wij tegen strijden. Dat jongeren vaak van een bestaan als schijnzelfstandige naar het zoveelste tijdelijke contract gaan. Dat er bijna geen betaalbaar huis te vinden is.

Jongeren maken zich zorgen of ze hun studieschuld wel kunnen terugbetalen.

Maar ook dat ze zich zorgen maken of ze straks hun studieschuld wel kunnen terugbetalen. De stress van de lening komt in een emmer die al vol onzekerheden zit. Ik denk dat het voor onze toekomst belangrijk is dat jongeren durven dromen, durven kiezen. Om die reden omarmen wij – de PvdA-fractie samen met GroenLinks en de ChristenUnie – het manifest van de jongeren. Vóór meer vaste banen, vóór meer betaalbare woningen en vóór de invoering van een basisbeurs.

Een vervolgopleiding moet in onze ogen toegankelijk zijn voor iedereen.

Over dat laatste moet meer gezegd worden want het is een verandering ten opzichte van het huidige stelsel. Een vervolgopleiding moet in onze ogen toegankelijk zijn voor iedereen, en we willen dat mensen met veel geluk en succes solidair zijn met mensen die minder geluk hebben in het leven. Dat waren dan ook de uitgangspunten van het huidige stelsel.

Wij willen de positieve elementen – de extra investeringen in onderwijs, de hogere aanvullende beurs en de ov-kaart voor mbo-studenten – behouden. Maar we zien ook dat studenten onder steeds meer prestatiedruk staan. Zeker voor kinderen van wie de ouders geen dikke portemonnee hebben telt die studieschuld dan zwaar. Daar willen we wat aan doen. De vormgeving is iets voor de komende periode maar het betekent dat een vorm van basisbeurs zal terugkomen.

Een brede coalitie werkt samen voor zekerheden voor jongeren

De komende tijd gaan we met de jongeren verder werken aan het manifest. En ik hoop dat meer partijen zich bij dit initiatief aansluiten. Want hoe hoopvol zou het zijn als er een brede coalitie ontstaat die zich al voor de verkiezingen uitspreekt voor nieuwe zekerheden voor jongeren. Die wat wil doen aan hún zorgen. Daar ga ik mij de komende tijd hard voor maken.

Delen:

Praat verder via onze WhatsApp-lijn

Ben je het hier helemaal mee eens of heb je een vraag? Stuur deze naar ons WhatsApp-nummer.

Stuur een WhatsApp-bericht