Jongeren uitzicht op diploma geven

Jongeren uitzicht op diploma geven

Jongeren uitzicht op diploma geven
Foto Flickr / dcjohn / ElectroSawHQ

Door Tanja Jadnanansing op 24 april 2014 Delen  

Samen met het CDA heb ik een initiatiefwetsvoorstel ingediend waarmee gemeenten de mogelijkheid krijgen de leerplicht te verhogen tot 21 jaar. Hierdoor kunnen jongeren zonder startkwalificatie, die geen baan of zorgtaken hebben en wel het gevraagde niveau aankunnen, verplicht worden een opleiding af te maken. Met een diploma hebben deze jongeren namelijk meer kans op een baan en een mooie toekomst.

 

Jaarlijks verlaten ongeveer 28.000 jongeren het onderwijs zonder diploma. Ongeveer 80 procent van deze zogenaamde voortijdige schoolverlater is 18 jaar of ouder en valt daarmee niet onder de reguliere leerplicht. Gemeenten zien daarom met lede ogen aan hoe deze jongeren stoppen met school en thuis komen te zitten, met slechte toekomstperspectieven.

Door de kwalificatieplicht te verhogen tot 21 jaar kunnen gemeenten deze jongeren in de schoolbanken houden. Dat doen we niet zomaar. Het behalen van een startkwalificatie (een mbo niveau 2, havo- of vwo-diploma) is namelijk van groot belang. Uit onderzoek blijkt dat de kans op werkloosheid twee keer zo groot is zonder diploma op zak. Daarnaast hebben voortijdige schoolverlaters zes keer zoveel kans om in aanraking te komen met de politie dan jongeren met een startkwalificatie.

Gemeenten hebben daarom niet voor niets de Tweede Kamer opgeroepen om actie te ondernemen. De gemeenten Rotterdam en Amsterdam hebben in een eerder stadium voor een soortgelijk plan gepleit. En ook de belangenvereniging van de 32 grootste Nederlandse gemeenten (de G32) hebben in een brandbrief gevraagd om de kwalificatieplicht te verruimen. Samen met mijn collega Michel Rog van het CDA heb ik die handschoen opgepakt en vandaag de initiatiefwet ingediend die daar zorg voor draagt. Onder meer wethouder Hugo de Jonge uit Rotterdam heeft enthousiast gereageerd. Door deze wet bieden wij hem de stok achter de deur die nu nog mist om jongeren ook na hun 18e aan te sporen een diploma te behalen.

Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat gemeenten en scholen er zorg voor gaan dragen dat het aantal voortijdig schoolverlaters verder daalt. Om zo jongeren uitzicht te bieden op een diploma, een baan en een goed toekomstperspectief.