Jongeren opleiden voor de toekomst

Jongeren opleiden voor de toekomst

Door Mohammed Mohandis op 11 september 2013 Delen  

Op aandringen van de PvdA gaat minister Bussemaker erop letten dat studenten niet te maken krijgen met een (verkapt) bindend studieadvies (BSA) na het tweede jaar. In de wet ligt dat vast, maar onlangs mochten vijfentwintig rechtenstudenten van de Universiteit Leiden hun tentamens niet herkansen, waardoor zij niet konden afstuderen. Dat leek op een verkapt bindend studieadvies. Maar voor deze en andere studenten is er nu duidelijkheid: zij mogen hun studie afmaken.

Eerder dit jaar diende ik al moties in die kamerbrede steun kregen. Dankzij deze moties mogen universiteiten en hogescholen alleen in het eerste jaar een BSA invoeren en alleen in het tweede jaar daarmee experimenteren. Bovendien mogen experimenten niet bij unieke studies: biedt slechts één universiteit een studie aan, dan is experimenteren met een bindend studieadvies niet toegestaan. Hier heb ik al eerder Kamervragen over gesteld, omdat de Universiteit Leiden deze regel ook niet naleeft.

Wat de PvdA betreft mag dit niet: wie voorbij het tweede jaar is, moet zijn studie kunnen afmaken. Studenten investeren in hun studie, dus moeten zij ook de kans krijgen om hun diploma te halen. Onderwijsinstellingen hebben hierbij de verantwoordelijkheid deze studenten te ondersteunen. Studenten mogen naar mijn mening nooit het slachtoffer worden van doorgeslagen ´rendementfetisjisme´. Universiteiten en hogescholen hebben de opdracht jongeren op te leiden voor de toekomst. Dat moet de eerste prioriteit zijn, niet een obsessie met winst- en verliesrekeningen.

Met de vijfentwintig rechtenstudenten hebben we opnieuw te maken met trucs om een verkapt BSA in te voeren. Daarom vroeg ik de minister wat zij vindt van het feit dat studenten de dupe worden van het beleid van de Universiteit Leiden en of deze actie überhaupt wel rechtmatig is. In haar reactie gaf Minister Bussemaker aan dat het handelen van de universiteit in strijd is met de wet. Ze voegde eraan toe dat de studenten hun niet gehaalde tentamens alsnog mogen herkansen en dat zij zo snel mogelijk in gesprek gaat met de Universiteit Leiden. Dat is prachtig nieuws, want dan houden de studenten zicht op hun diploma. Ik ga ervan uit dat er snel een oplossing komt, zodat de studenten niet de dupe worden. Maar minstens zo belangrijk is het dat universiteiten en hogescholen beseffen dat elke student die het tweede jaar heeft gehaald, de studie af moet kunnen maken.