Jongeren kans durven bieden

Jongeren kans durven bieden

Door Lodewijk Asscher op 8 oktober 2013 Delen  

Er komen ruim tienduizend extra leerbanen voor jongeren in het bedrijfsleven. Deze actie is een mooi voorbeeld van hoe de overheid, bedrijven en de vakbonden samen succesvol optrekken in de aanpak van de jeugdwerkloosheid. Wie iets tegen de jeugdwerkloosheid wil doen, moet jongeren een kans durven bieden.

Dit is het resultaat van een gezamenlijke inspanning tussen het kabinet, de ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid, werkgevers en werknemers, zo maakte ik maandag bekend tijdens de jeugdtop in de Rotterdamse haven.

We moeten er alles aan doen om te voorkomen dat er een verloren generatie ontstaat. Daarom werken we elke dag keihard om te zorgen dat jongeren op school zitten, een stage volgen of een baan hebben. Zo zorgen we ervoor dat ze optimaal voorbereid zijn als de economie weer aantrekt.

Het kabinet heeft eerder in totaal 80 miljoen vrijgemaakt voor het bestrijden van de jeugdwerkloosheid. Ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk is aangesteld om via gemeenten, scholen en werkgevers werkplekken te creëren voor werkloze jongeren. Zij heeft in aanloop naar de top afspraken kunnen maken met de sectoren.

Geld is niet altijd het probleem. Het gaat erom dat alle partijen hun bijdrage leveren om jongeren perspectief te bieden op werk, nu en in de toekomst. Jongeren verdienen onze aandacht, we moeten voorkomen dat jongeren werkloos thuis zitten of op straat hangen. Om die reden is het een goede stap vooruit nu werkgevers zich ook aan deze ambitie verbinden.

Delen: