Jonge ouders willen allebei werken en zorg dragen

Jonge ouders willen allebei werken en zorg dragen

Jonge ouders willen allebei werken en zorg dragen
Foto Flickr / theloushe

Door Keklik Yücel op 26 juni 2015 Delen  

In Nederland zijn vrouwen op de arbeidsmarkt nog steeds kampioen deeltijdwerk en daarnaast ook nog steeds kampioen zorgen. Dit terwijl jonge vaders veel meer zorg willen dragen, blijkt steeds meer uit onderzoek. Bovendien leert onderzoek ons dat een grotere betrokkenheid van vaders bij de opvoeding goed is voor de ontwikkeling van het kind.

We hebben onlangs in de Wet Arbeid en Zorg onze verlofregelingen gemoderniseerd. Daar zijn we blij mee. Echter, ondanks de huidige mogelijkheden voor ouderschapsverlof en het verlangen van steeds meer vaders om ouderschapsverlof op te nemen, blijkt in de praktijk dat slechts een op de vier vaders dat ook daadwerkelijk doet.

Naast kinderopvang spelen vaderschapsverlof en ouderschapsverlof een belangrijke rol in het realiseren van een doorbraak in de scheve verdeling van zorg en werk tussen vrouwen en mannen. De Partij van de Arbeid vindt een meer evenwichtige verdeling van arbeid en zorg belangrijk voor beide ouders en voor de kinderen. Onze toekomstagenda vereist wat ons betreft een stevige inzet op een gelijkwaardige ruimte voor vaders en moeders om het leven en werken goed te combineren.

Schriftelijke vragen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
1. Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘CBS: Ruim drie kwart vaders neemt geen ouderschapsverlof op’? Heeft u hiernaast kennisgenomen van het onderzoek van Motivaction waaruit blijkt dat zeker 60 procent van de vaders met jonge kinderen liever meer tijd wil besteden aan de zorg voor hun kind wanneer praktische zaken en kosten geen rol zouden spelen? Heeft u tot slot ook kennisgenomen van het bericht ‘Werkende moeders: je schiet niet tekort, strijkende vaders: je bent geen watje’ ?

2. Kunt u in samenhang reageren op bovenstaande berichten en onderzoeken? Zou u dit kunnen plaatsen in de context van de verschillende verlofregelingen die reeds in Nederland bestaan voor ouders met kinderen tot acht jaar en de mogelijkheden van het combineren van arbeid en zorg?

3. Deelt u de mening van de PvdA-fractie dat vaders te weinig gebruik (kunnen) maken van ouderschapsverlof waardoor er een onevenwichtige verdeling van zorgtaken in Nederland in stand gehouden wordt? Deelt u tevens de mening dat dit niet in het belang is van de beide ouders als ook van het kind?

4. Bent u het met de PvdA-fractie eens dat op termijn een verdere uitbreiding van de huidige regeling van het vaderschapsverlof van 3 dagen betaald en 2 dagen onbetaald ervoor kan zorgen dat vaders vanaf het begin uitgebreider betrokken zullen zijn bij het kind zodat zij in een later stadium ook makkelijker ouderschapsverlof zullen opnemen?

5. Deelt u de mening van de PvdA-fractie dat het zorgelijk is dat vaders wel verlof willen opnemen maar dat zij dit niet doen vanwege kennelijk afnemende loopbaan- en beloningsperspectieven? Bent u bereid om hierover met sociale partners in gesprek te gaan en de resultaten hiervan te delen met de Kamer?

6. Bent u bereid om de SER specifiek te vragen om vaderschaps- en ouderschapsverlof mee te nemen in het advies over ‘Werken en leven in de toekomst’, waarbij de SER tevens ingaat op betere benutting van de huidige verlofregelingen en de mogelijkheden tot toekomstige uitbreiding van vaderschapsverlof?

Delen:

Berichten