Een historische dag in het Koninkrijk

Een historische dag in het Koninkrijk

Door John Leerdam op 20 april 2010 Delen  

Eindelijk ging vorige week de kogel door de kerk in de Tweede Kamer: groen
licht voor het opheffen van het land de Nederlandse Antillen. Tot mijn grote
vreugde stemde de Kamer in met tien consensusrijkswetten, rijkswetten en
reglementen die ertoe strekken om CuraƧao en Sint Maarten autonome status binnen
het Koninkrijk te geven en om Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbare
lichamen op te nemen in het Nederlandse staatsbestel. In
mijn
tweewekelijkse blog
op de site Binnenlands Bestuur ga ik hier uitgebreid op
in.

De onderhandelingen tussen Nederland en de Nederlandse Antillen verliepen de
afgelopen periode vaak bijzonder moeizaam. Gedurende het gehele staatkundige
proces was er aan beide kanten sprake van geven en nemen. Het slotakkoord uit
2006 reflecteerde dit. Nederland toonde zich bereid om mee te werken aan
herziening van de verhoudingen en om bij te dragen aan het saneren van de
aanzienlijke schuldenlast van de eilanden, maar eiste in ruil daarvoor toezicht
op het bestuur, de rechtshandhaving en de openbare financiën.

Klik
hier
voor het volledige blog.

Delen: